19. yüzyılda Osmanlı Devletinde Yaşanan Demokratik Gelişmelerin Neler Olduğunu Araştırınız .


19. yüzyılda  Osmanlı Devletinde Yaşanan Demokratik Gelişmelerin Neler Olduğunu Araştırınız .

19.yy'da  Osmanlı Devleti'nde yaşanan demokratik gelişmeler şunlardır :
 Osmanlı Devleti demokratikleşme hareketlerinin basamakları şu şekildedir :
* Sened-i İttifak'ın  İmzalanması: ( 1808)
* Tanzimat Fermanı'nın  ilanı : ( 1839)
* Islahat Fermanı'nın ilanı ( 1856 )
* Kanunuesasi'nin ilanı ( 1876 )
* 2. Meşrutiyet'in ilanı ( 1908 )

Not: Osmanlı Devleti 19.yy'da  hukuk alanında yaptığı reformlar  ile  demokratik alanda önemli adımlar atmıştır.  Osmanlı Devleti'ndeki demokratileşme hareketlerinin nedenleri ise şunlardır:

* Fransız İhtilali'nin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmak istenmesi
* Ülkede çıkan milliyetçilik akımlarını zayıflatmak
* Ülkede yurttaşlık  kültürünü geliştirmek
* Osmanlı tebaasında milli duyguların gelişimini önlemek
* Uluslararası  ilişkilerde diplomatik destek  kazanmak
* Osmanlı Devleti içinde yaşayan halkın , kendisini Osmanlı gibi hissetmesini sağlayabilmek ve böylece Osmanlıcılık kültürünü yerleştirmek
* Yabancı devletlerin azınlık haklarını gerekçe gösterek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemek
* Devletin çok uluslu yapısını korumak
* Halkın devlete olan  bağlılığını artırmak
* Osmanlı Devleti'nin dağılmasını  engellemek
* Ülkede birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlayarak devletin uzun ömürlü olmasını sağlamak.


1 yorum

  1. bence biraz kısa olmuş ama neyse işimizi gördü ya yeter

    YanıtlaSil

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top