Yunanistan Hakkında Bilgi Veriniz


Yunanistan Hakkında Bilgi Veriniz

* Ülkenin resmi dili Yunancadır .
* Ege Adalarından dolayı sık sık sorun yaşadığımız ülkelerdendir .
* Yunanistan dünyanın en eski uygarlıklarından bir tanesidir .
* Ülke 1821 tarihinde Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir .
* Avrupa Birliği'ne üye olan bir ülkedir .
* Yunanistan'ın başkenti Atina'dır .
* Yunanistan , Türkiye, Makedonya, Arnavutluk ve  Bulgaristan ile komşu olan bir  ülkedir .

* Ülke Avrupa kıtası içinde deprem riskinin en fazla olduğu bir ülkedir .
*  Yunanistan genel olarak dağlık bir ülkedir . Ülkenin  %70'i dağlar ile kaplı,  %20'si ise adalar ile kaplıdır .

* Ülkenin en yüksek noktası ve en yüksek dağı Olimpos  dağıdır .
* Ülkede üç binden fazla ada vardır .
* Ülkenin önemli şehirleri : Atina, Selanik, Kavala, Yenişehir,  Yanya, Volos,  Patra gibi yerlerdir .
* Ülkede genel olarak Akdeniz iklimi hakimdir .
*  Ülkenin bitki örtüsünü  ormanlar ve maki oluşturur .
*  Ülkenin en önemli geçim kaynağı tarımdır . Yüzey şekilleri engebeli bir yapıya sahip olduğu için  ve yağışların az olması tarımı olumsuz etkilemiştir .
* Ülke  zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir paya sahiptir .
* Akdeniz ülkeleri içinde ise zeytin ve zeytinyağı üretiminde ilk sırada yer alır .
* Ülkenin en önemli tarım  ürünleri şunlardır : Çeltik, turunçgiller, pamuk, buğday ve çeşitli sebzelerdir .
* Ülkede meralar fazla olduğu için küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılır .
* Yunanistan yeraltı kaynakları bakımından fakir bir ülkedir .
* Sanayisi ise gelişmekte olan bir ülkedir  .
* Önemli sanayi kolları şunlardır  :  Gemi onarımı, tekstil, gıda, kağıt ve  gübre.
* Ülke turizmden  önemli gelir elde eder . Her yıl buraya çok sayıda turist gelmektedir .
* Yunanistan kara yolu ve demir yolu açısından gelişmiş olan bir ülkedir .
* Ülke deniz taşımacılığında da önemli bir yere sahiptir .
* Ülkemiz Yunanistan'a şunları ihraç eder :  Bakır eşya, gıda maddeleri, cam eşya,  çeşitli makineler, plastik ürünler  ihraç eder .
*  Ülkemiz Yunanistan'dan şunları ithal eder :  hamm madde ve kimyasal maddeler alır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top