Rusların Orta Asya'da Asimilasyon Politikasını Hayata Geçirmek İçin Türklere Yaptığı Eziyetler Nelerdir ? Yazınız .


Rusların Orta Asya'da Asimilasyon Politikasını Hayata Geçirmek İçin Türklere Yaptığı Eziyetler Nelerdir ? Yazınız .

20. yüzyılın başından itibaren  Çarlık yönetimi baskılarına daha fazla katlanamayan   Türkler ve diğer milletler 1905 yılında Rusya'ya karşı ayaklanmıştır . İsmail Gaspıralı ve  Yusuf Akçura öncülüğünde , 1905 yılında ''Rusya  Müslümanları  Birinci Kongresi'' yapılmıştır . Bu çalışmalarda  Zeki Velidi Togan'ın da büyük emekleri olmuştur . Türkler 1916 yılında  '' Milli İstiklal Ayaklanması'' çıkarmıştır . Bu olaylardan  rahatsız olan Rusya  1920 yılından itibaren  Türk Devletlerine daha çok baskı yapmaya başlamış  ve bu devletlere tek tek son vermiştir .

Rusya'yanın  asimilasyon politikasını hayata geçirmek için yaptığı eziyetler ise şunlardır:
* Bölgedeki Türkler  zorla Hristiyan yapılmaya çalışılmıştır.
* Mescitler ve camiler hiç acımadan yıkılmış,  yıkılan yerler ise devletleştirilmiştir.

* Bölgede Rus okulları açılmış fakat Türkler bu okula ilgi göstermemiştir.
* Türkler arasında birlik ve beraberliği bozmak için  değişik lehçelerin kullanılması yaygınlaştırılmıştır.
* Rus kitaplarında ve haritalarında  ''Türkistan'' adı silinmiştir. Türkistan adının da kullanılması yasaklanmıştır.
* Tarih kitaplarında  Türklerin  milli ruhunu konu edinen  eserlere hiç yer verilmemiş, Türklere geçmişi unutturulmaya çalışılmıştır .
* Din adamı yetiştiren medreseler kapatılmış, din adamları  ise sürgüne yollanmıştır. Türklerin ana dillerini unutturmak için  Rus  Kiril harfleri ve  karışık Latin harf sistemi uygulanmış ve Türklerin ana dillerini unutmalarını sağlamışlardır.
* Binlerce , yüz binlerce Türk çeşitli bahanaler ile işçi olarak Rusya'dan uzak yerlere gönderilmiştir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top