Osmanlı Devleti Döneminde Alınan Vergiler İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Osmanlı Devleti Döneminde Alınan Vergiler İle İlgili Açık Uçlu Sorular


1) Müslüman olmayanlardan  yaptıkları üretimin karşılığı olarak alınan vergiye ne denir.
.........................................
2)  Olağanüstü zamanlarda  hazinenin  bütçe açığını kapatmak amacı ile alınan vergiye ne denir?
............................................
3)  Müslüman  olanlardan yaptıkları  üretim karşılığında 1/10  oranında alınan vergidir.
Bu verginin adını yazınız.
...................................
4)  Bireyin , devlete ait olan  araziye  inşa ettiği yapı için ödediği vergiye ne denir?
......................................
5)  Çiftçinin  nedensiz yere  boş  bırakarak  devleti zarara uğratan köylülerden alınan vergiye ne denir?
............................................
6) Müslüman olmayan köylülerin  devlet toprağını  kullanmanın karşılığında alınan vergiye ne nedir?
........................................


7) Keçi ve koyun gibi  küçükbaş  hayvan besiciliği  yapan kişilerden alınan vergiye ne denir?
........................................
8)  Tımar topraklarında  suç işleyen  kişilerden alınan vergiye ne denir?
...............................................


9) Evlendiği zaman  erkeklerden alınan vergiye ne denir?
........................................
10)  Islahat fermanı ile kaldırılan  vergi hangisidir? Yazınız.
.....................................
11) İanei  Cihadiye vergisi kimlerden alınırdı?
......................................
12) İmdadiye-i Hazariye vergisi kimlerden alınırdı?
....................................
13) Devlet memurlarının , ürettikleri  hizmet karşılığında, reayadan alınan vergiye ne denir?
..................................
14)  Tüccarların  yol, geçit ve tünellerin  korunması, köprü ve hanların  yaptırılması karşılığında   devlete ödediği vergiye ne denir?
...................................
15) Hayvanını kaybeden kişinin hayvanını eğer devlet bulursa, devlet o kişiden vergi alırdı. Bu verginin adını yazınız.
...................................
16)  Osmanlı Devleti'ndeki şeri vergiler nelerdir? Yazınız.
.........................................
17) Osmanlı Devleti'ndeki örfi vergileri yazınız.
......................................................

Cevaplar:
1. Haraç   2. Avarız   3. Öşür    4. Tapu   5. Çiftbozan     6. İspenç    7. Ağnam   8. Mücerred   9. Arus   10. Cizye vergisidir.   11. Savaş dönemlerinde  ekonomik ihtiyaçların karşılanması için  , aile reislerinden alınan vergidir.    12.   Barış dönemlerinde askeri personel giderlerini karşılamak için hane reislerinden alınan vergidir.    13. Niyabet vergisi.   14. Derbent    15. Kaçgun    16. Öşür, haraç ve cizye vergileridir.   17. Çiftbozan,  Avarız, Kaçgun, Cürüm, Ağnam, Mücerred, Bac-ı Tamga, Arus, Bad-ı Heva, Bac-ı Kil, Niyabet, Nüzül Bedeli, İspenç, Sürsat Bedeli, Çift.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top