Mısır Hakkında Bilgi Veriniz .


Mısır Hakkında Bilgi Veriniz .

* Mısır'ın başkenti Kahire'dir .
* Ülkenin komşuları Sudan,  Libya ve İsrail'dir .
* Mısır'ın hem  Afrika kıtasında hem de Asya kıtasında toprakları vardır .
*  Ülkenin Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunur .
*  Ülkenin yeryüzü şekilleri şu şekildedir . Ülke sade bir yapıya sahiptir .  Plato görünümünde yer alır .
* Ülkenin ortalama yükseltisi çoğu yerde beş yüz metreyi geçmemektedir .
* Mısır büyük bir kısmı çöllerle kaplı olan bir ülkedir .
*  Ülkede Sahra Çölü, Doğu Çölü ve Batı Çölleri yer alır .
*  Ülkenin en önemli akasuyu ve en önemli deltası Nil'dir .
* Ülkeye katkı sağlayan Nil nehir büyük bir öneme sahiptir .


* Nil Nehri üzerinde Dünya'nın en büyük baraj gölü olan Nasır Gölü yer alır .
* Ülkede genel olarak Çöl iklimi hakimdir .
* Mısır'ın güneyinden esen Hamsin  rüzgarı yüksek sıcaklığa ve  kum fırtınalarına sebep olur .

* Mısır'da yağış miktarı genelde azdır .
* Ülkede yağış az olduğu için  ülkenin çoğunluk bir bölümü  bitki örtüsünden fakirdir .
* Ülkenin nüfusu yaklaşık seksen  iki milyon yüz kırk yedi bindir .
* Mısır'ın başkenti olan  Kahire , Afrika'nın en kalabalık nüfuslu kentidir .
*  Ülkede insanların  çoğu Nil Vadisi ve deltasında hayatını sürdürür .
* Ülkede tarım alanları fazla olmadığı için  Nil Vadisi ve deltasında  modern tarım yapılır .
* Nil deltasından yılda birden fazla ürün alınır .
* Ülkenin  en önemli tarım ürünleri şunlardır : Buğday, çeltik, turunçgil, hurma, şeker kamışı, sebze, tahıl, pamuk ve buğdaydır .
* Akdeniz kıyılarında ve Nil nehri boyunca  balıkçlılık yapılır .
* Ülkenin  önemli yeraltı kaynakları ise şunlardır :  Petrol ve doğalgaz,demir,  manganez, kömür ve fosfat .
* Ülkede gelişen  sanayi kolları şunlardır :  Makine sanayi,  petro-kimya, otomobil, tekstil ve gıda sanayi .
* Mısır Piramitleri sayesinde ülke her yıl ziyaretçi akınına uğrar ve bundan dolayı da ülkenin turizm gelirleri oldukça iyidir .
* Süveyş Kanalında  yapılan  deniz ulaşımından da önemli  ölçüde gelir sağlanmaktadır .
* Ülkemiz Mısır'dan şunları  ithal eder :  Petrol ve petrol ürünleri, pamuk.
* Ülkemiz Mısır'a şunları ihraç eder :  Demir, bakır, sabun, pamuk,  otomobil, gıda maddeleri .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top