Köprülü Mehmet Paşa Dönemi Hakkında Bilgi Veriniz .


Köprülü Mehmet Paşa Dönemi Hakkında Bilgi Veriniz .

* Tarhuncu  Ahmet Paşa öldürüldükten sonra yeteneksiz  kişiler sadrazam olmaya başlamıştı. Bu durumda da devlet daha da zor duruma düşmüş ve  ve bunun üzerine  Valide Turhan Sultan , Köprülü Mehmet Paşa'ya  sadrazamlık  görevi teklif etmişti . Köprülü Mehmet Paşa ise  Valide Turhan Sultan'a bazı şartlar ileri sürmüş ve bu koşullar  yerine getirildiği zaman sadrazamlığı kabul edeceğini söylemiştir . Valide Turhan Sultan da bu şartları kabul etmiştir.
 Böylece  şart koşarak sadrazam olan  ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa olmuştur .


Köprülü Mehmet Paşa'nın  şartları şunlardır :
* Sarayda   üzerine  vazife olmayan kişiler  devlet işlerine karışmayacaktır.
* Köprülü Mehmet Paşa'nın  sunacağı teklifler kabul edilecektir.


* Sadrazam hakkında bir şikayet olduğu zaman  önce  sadrazam dinlenecek, daha sonra karara varılacak ve  böylece yargısız infaz yapılmayacaktı .
* Devlet görevine istediği kimseleri atayabilecek ve  saray bu atamalara  müdahale etmeyecekti .


Bu şartlar  sayesinde  Köprülü Mehmet Paşa istediği ortamı hazırlamıştır  ve şunlar yapılmıştır :
-  İlmiye sınıfını  düzene sokulmaya çalışılmış ve ulemaya nasihatlerde bulunmuştur .
-  Savaştan kaçan yeniçerilerin tekrardan disiplin edilmesi için onlara ceza verilmiştir .
- Devletten haksız yere alınan paralar kesilmiştir .
- Devlet kadrolarına işi bilen kişiler alınmıştır . İşin ehli olmayan kişiler devlet kadrolarına alınmamıştır .
- Erdel ve  Abaza Hasan Paşa  İsyanları bastırılmıştır .
- Çanakkale Boğazındaki Venedik ablukasına son verilmiştir.
- Venedikliler tarafından işgal edilen  İmroz ve Limni geri alınmıştır .
- Devletin gelir ve giderleri  dengelenmiş ve böylece maliye düzenlenmiştir .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top