Akşemseddin Hakkında Bilgi Veriniz .


Akşemseddin Hakkında  Bilgi Veriniz .

* Akşemseddin 1389 yılında Şam'da  dünyaya gelmiştir .
* Babasının adı ise Şerafeddin-i  Hamza'dır .
* Kimi kaynaklarda göre bu bilim insanın  Hz. Ebubekir'in soyundan geldiği söylenir .
*  Saçı ya da sakalı  ak olduğu için kendisine  Akşeyh , Akşemseddin denilmiştir .
* Akşemseddin ünlü bir  Türk bilgini olmak ile beraber aynı zamanda hekimlik de yapmıştır .
* Daha genç yaşlarındayken  birçok ilim dalında çeşitli başarılar sağlayan Akşemseddin , iyi bir tıp tahsili yapmıştır .
* Hacı Bayram Veli'nin de önemli müritlerinden biri olmuştur .


* Akşemseddin'in şu sözü  çok önemlidir : '' Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır . Hastalıklar insandan insana bulaşarak geçer '' diye önemli bir konuya değinmiştir .


* Akşemseddin  Osmanlı padişahlarından Sultan İkinci Murat ve  Fatih Sultan Mehmet'e ( 2. Mehmet)  yakınlığı ile de bilinir .
* Akşemseddin  Fatih Sultan Mehmet'in de hocasıdır .
* İstnabul'un manevi Fatihi olarak da anılır .          
* İstanbul fethedildikten sonra  Ayasofya'da ilk cuma namazını kıldıran kişi de Akşemseddin olmuştur .
* Akşemseddin  yaptığı ilaçlar ile  birçok hastayı iyi etmiştir .
* Akşemseddin 1459 yılında  Bolu Göynük'te hayatını kaybetmiştir .
* Türbesi  1464 yılında  Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır .

* Akşemseddin'in eserleri şunlardır :
-  Kitabü't Tıp
-  Hall-i Müşkilât
-  Risalet'ün Nuriye
-  Nasihatname-i Akşamseddin
-  Makamât -ı Evliyâ 
-  Risale-i Zikrullah
-  Maddet-ül Hayat
-  Def’ü Metain
-  Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram-ı Veli
 


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top