Sosyal Bilim Dalları İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Sosyal  Bilim Dalları İle İlgili Açık Uçlu Sorular 

1) Kazı bilimidir.  Tarih öncesi devirlerin  araştırılmasında, tarihe en çok yardımcı olan bilim dalıdır. Bu bilim dalının adını yazınız.
..................................................
2) Etnografya  nedir? Yazınız.
.......................................
3) Geçmişte yaşayan insanların  iskelet yapılarını ve bunların  evrimini inceleyen bilim dalına ne denir?
.............................
4) Kronoloji nedir?
....................................
5) Anıtlar, tabletler ve kitabeleri inceleyen bilim dalına ne denir?
...................................
6)  Soy kütüğü bilimine ne denir?
..............................
7)  Devletlerarası yazışmaları, kanunları ve fermanları inceleyen bilim dalına ne denir?
.................................


8) Filoloji  nedir?
.....................................
9) Paraları inceleyen bilim dalıdır. Para yapımında kullanılan  maden toplum  ekonomisi hakkında bilgi verir. Yazının bulunmasından sonra kullanılmaya başlanmış olan bilim dalıdır. Bu bilim dalı nedir?
.....................................


10)  Eski yazı çeşit ve türlerini inceleyen  bilimdir. Uzman kişisine  Paleolog denir. Bu bilim dalının adını yazınız.
......................................
11) Şahıs adları bilimine ne denir?
.................................
12)   Sicilografi nedir?
................................
13)  Heraldik nedir?
.........................
14)   Kişinin davranış ve karakterini inceleyen bilim dalıdır?
........................................
15) Toplumların yaşam şekillerini ve birbiri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalına ne denir?
..................................
16)  Bütün bilimlerin temeli olan bilim dalını yazınız.
..................................
17)  Toplumların ekonomik faaliyetlerini inceleyen bilim dalına ne denir?
................................
18)   Duygu ve düşüncelerin sözlü veya yazılı olarak ifade edilmesine ne denir?
..................................
19)  Eldeki bilimleri yorumlayarak  farklı bilgilere  ulaşılmasını sağlayan düşünce bilimine ne denir?
...................................
20)  Canlıların birbiri ve çevresi ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ne denir?
.......................................
21) Leksikografi ne demektir?
.............................
22) Halk bilimi anlamına gelir. Bu bilim dalına ne denir?
...................................
23)  El yazmalarını  şekil ve tarih yönleri ile  ele alan  bilim dalına ne denir?
...............................
24) Yer adlarını inceleyen bilim dalına ne denir?
...................................
25) Kağıt tanıma bilgisine ne denir?
..................................

26) İnsanların birbiri ile ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen bilim dalına ne denir?
..................................
27) İstatistik nedir?
.............................
28) Sosyal bilim dallarına on tane örnek veriniz.
................................

Cevaplar:
1.  Arkeoloji   2. Toplumların  kültürlerini, örf ve adetlerini inceleyen bilim dalıdır.  3.  Antropoloji   4. Takvim bilimi anlamına gelir. Olayın geçtiği yerin saptanmasında kronoloji biliminden faydalanılır.   5. Paleografya     6. Şecere    7. Şecere    8. Dil bilimi anlamına gelir. Dünyada yer alan dil ailelerini inceleyen bilim dalıdır.    9. Nümizmatik    10. Paleografya   11. Antroponomi   12. Mühür bilimidir.  13. Arma bilimidir.   14. Psikoloji    15. Sosyoloji   16. Felsefe    17. Ekonomi   18. Edebiyat     19.  Felsefe   20. Ekoloji   21. Sözlük bilimi anlamına gelir.   22. Folklor   23. Kodikoloji    24. Toponomi   25.   Papiroloji    26. Hukuk    27. Elde edilen verilerin matematiksel  analizi sonucunda  topluma yönelik bazı tespitlerde  bulunulmasında faydalanılan bilim dalıdır. 28. Sosyal bilim dalları şunlardır: Heraldik, antropoloji, antropoloji, sosyoloji, psikoloji,  iktisat, şecere, kronoloji, kimya, ekoloji, sanat tarihi, toponomi, antroponomi, nümizmatik,  edebiyat, ekoloji, paleografya, epigrafi, felsefe, hukuk, etnografya, diplomasi, filoloji,  kodikoloji, leksikografi folklor vb.
0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top