Sakarya Savaşı’nın Sonuçlarını Maddeler Halinde Yazınız.


Sakarya Savaşı’nın Sonuçlarını Maddeler Halinde Yazınız.

Sakarya Savaşı’nın sonuçları şunlardır :
* Mustafa Kemal’e ’’Gazilik unvanı ile Mareşallik’’  rütbesi verilmiştir.
* Ukrayna ile Dostluk Antlşaması imzalandı .
* İngiltere ile Esir Mübadelesi Antlaşması  imzalandı .
* İtalya, Anadolu’dan   tamamen çekilmiştir .

* Sovyet Rusya’ya bağlı olan  Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile  doğu sınırımızı keisnleştiren  Kars Antlaşması imzalanmıştır .

* İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve  Yunanistan'a Ateşkes teklifinde bulunmuştur.
* Fransa ile Ankara Antlaşması yapıldı.  Ankara Antlaşması’na göre şunlar gerçekleşmiştir:
-  Sülayman  Şah’ın kabrinin olduğu Caber Kalesi  Türk toprağı sayılacaktır .
* Hatay, Fransız mandasında Suriye’ye verilmiştir . Hatay’ın Suriye’ye verilmesi ile  Misakimilli’den  ikinci taviz  verilmiş oldu . 
Not: Misakımilliden verilen ilk taviz ise Batum’un Gürcistan’a verilmesidir.
Not: Anadou'dan çekilen ilk İtilaf Devleti İtalya olmuştur.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top