Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi İle İlgili Önemli Bilgiler


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi İle İlgili Önemli Bilgiler

* Osmanlı Devleti' nin kurucusu  ve ilk Osmanlı padişahı  Osman Bey'dir .
* İlk Osmanlı - Bizan savaşı  Koyunhisar ( Bafeon) Savaşı'dır . Savaşı Osmanlı kazandı .
* İlk defa vergi Osman Bey döneminde  Osman Bey döneminde alındı . Alınan verginin adı Bac vergisidir .
* İlk kadı ataması Osman Bey  döneminde yapıldı .  İlk kadı ise Dursun Fakih'tir .
* İlk para Osman Bey döneminde basıldı .
* Osmanlı Devleti'nde beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır .
* Osmanlı'da  divan örgütü, ilk olarak  Orhan Bey zamanında kuruldu.
* İlk düzenli ordu Orhan Bey zamanında kuruldu.

* Osmanlı Devleti'nin ilk vezirinin adı Alaaddin  Paşa'dır .  İlk vezir Orhan Bey zamanında atanmıştır .
* Osmanlı ile Balkanlı uluslar arasında yapılan  ilk haçlı savaşının adı Sırp Sındığı ( Sırpların kırıldığı savaş ) Savaşı'dır . Bu savaş aynı zamanda Balkanların kapısını Türklere açan savaştır .
* Birinci Kosova Savaşı'nda Osmanlı Devleti  ilk defa top kullandı .

* Orta Avrupa'nın kapılaı Osmanlılara ilk defa Niğbolu Zaferi ile atılmıştır .
* İkinci Kosova Savaşı'ndan sonra , Avrupalılar  ilk defa  Türklerin Balkanlardan atılamayacağını anlamışlardır .
* Sultan Birinci Murat döneminde Yeniçeri  Ocağının temeli atılmıştır .
* Osmanlı padişahları arasında  '' Sultan'' unvanını kullanan  ilk padişah Birinci Murat'tır .
* Topçu birliği  ilk defa  1. Murat zamanında kurulmuştur .
* Savaş alanında şehit düşen  ilk  Osmanlı padişahı Brinci Murat'tır .
* Edirne- Segedin Antlaşması  Balkan ulusları ile yapılan  ilk resmi anlaşmadır .
* Birinci Murat, kardeşini öldürerek tahta geçen ilk padişahtır.
* Osmanlı Devleti'nde kurulan  ilk eyalet Birinci Murat döneminde kurulan  Rumeli Eyaletidir.
* Osmanlı Devleti'nde ilk tersane Birinci Bayezit döneminde  Gelibolu'da açılmıştır.
* İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahı Birinci Bayezit'tir.
* Birinci Murat döneminde  ilk hazine ve mali teşkilat oluşturulmuştur .
* Osmanlı'da ilk deniz savaşı  Çeleb Mehmet  döneminde Venedikliler ile yapılmıştır.
* Osmanlı'nın Rumeli'de ele geçirdiği  ilk toprak parçası Çimpe Kalesi'dir.
* Osmanlı Devleti topraklarına katılan  ilk beylik Karesioğulları Beyliği'dir.
* Birinci Bayezit  ( Yıldırım )  Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişahtır.
* Anadolu Hisarı Birinci Bayezit  tarafından yaptırılmıştır.
* Rumeli Hisarı Birinci Mehmet (  Fatih Sultan Mehmet) tarafından yaptırılmıştır.
* Söğüt, Osmanlı Devleti'nin ilk başkentidir.
* Birinci Murat zamanında, Karamanoğulları Beyliği  ile ilk savaş yapılmıştır.
* Osmanlı Devleti'nde Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara Savaşı'ndan sonra  bozulmuştur.
*  Osmanlı'da taht kavgaları ilk olarak Fetret Devri'nde yaşanmaya başlamıştır.
* Sultan İkinci Murat, kendi isteği ile tahtan inen  ilk padişahtır.
* Tarihte en uzun süre  varlık gösteren,  Türk devletleri içinde  merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet Osmanlı Devleti'dir.
* Osmanlı'da Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele İkinci Murat döneminde başlamıştır.
* Osmanlı Devleti'nin beylerbeyi Lala Şahin Paşa'dır.
* Osmanlı'nın kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk  dini içerikli ve toplumsal ayaklanmanın adı Şeyh Bedrettin  İsyanı'dır.
* İlk  Kırkpınar yağlı güreşler yarışmaları 1361 tarihinde Edirne'de başlamıştır.
* Ploşnik yenilgisi , Osmanlı ordularının  Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgidir.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top