Osman Bey Dönemi İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Osman Bey Dönemi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Osman Bey’in lakabını yazınız.
…………………………………………….
2)  İlk Osmanlı- Bizans Savaşı olan  Koyunhisar Savaşı ( Bafeon Savaşı) kim zamanında yapıldı ve savaşı kim kazandı?
……………………………………………
3) Fethedilen yerleri Türk töresine uygun bir şekilde  ‘’ Fetheden , fethettiği yerin sahibidir’’. İlkesi ile dirlik olarak dağıtan  Osmanlı pdişahının adını yazınız.
…………………………………………………….
4)  Osman Bey bağımsızlığını ne zaman ilan etmiştir?
…………………………………………………….

5) ’’ Bac’’ adında ilk Osmanlı vergisi hangi padişah zamanında alınmıştır?
……………………………………………………….

6)   İlk kadı ataması hangi padişah döneminde olmuştur?
………………………………………………………..
7) Osmanlı Devleti’ndeki ilk kadı kimdir?
…………………………………………………………….
8)  İlk para basılmıştır. Paranın cinsi ise bakır, mangır , akçe türünden basılmıştır?  İlk para kim zamanında basılmıştır?
……………………………………………………….
9)   Osmanlı Devleti’nde ilk defa tımar sistemi hangi padişah  döneminde uygulanmıştır?
……………………………………………………….
10)  Osman Bey’e  fetih hareketlerinde destek olanları yazınız.
………………………………………………………..
11) Lefke, Mekece, Leblebici, Akhisar, İnegöl, Yundhisar, Yenişehir gibi yerler  kim zamanında Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir?
……………………………………………………………..
12)   Karahisar kim döneminde alınmıştır?
……………………………………………………..
13) Bilecik kim zamanında alınıp merkez yapılmıştır?
……………………………………………………..

Cevaplar:
1. Osman Bey’in lakabı Fahruddin’dir.   2. Osman Bey zamanında yapılmıştır. Savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.   3.  Osman Bey    4) Osman Bey  3. Alaaddi  Keykubat’ın İlhanlılar tarafından  tahtan indirilerek  İran’a götürülmesini fırsat bilmiş ve  Osman Bey bağımsızlığını ilan etmiştir.    5. Osman Bey    6. Osman Bey    7. Dursun Fakih    8. Osman Bey    9. Osman Bey     10. Şeyh Edebali, Dursun Fakih gibi din büyükleri ona manevi yönden destek olmuştur. Bacıyan-ı Rum, ( Anadolu Kadınları) Gazıyan-ı Rum, ( Andolu Gazileri, Türkmenleri,)  Ahiyan-ı Rum, ( Anadolu  ahileri- esnafları) Abdalan- Rum ( Anadolu Erenleri).    11. Osman Bey.   12. Karahisar 1308 yılında Osman Bey döneminde alınmıştır.  13) Osman Bey zamanında Bilecik alınıp  merkez yapılmıştır. Bilecik’teki demir madeni işlenerek, ordunun  silah gereksinimi karşılanmıştır.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top