Orhan Bey Dönemi İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Orhan Bey Dönemi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1)  Orhan Bey’in lakabı nedir? Yazınız.
………………………………………
2)  Bursa kim döneminde fethedilerek başkent yapılmıştır ?
…………………………………………………..
3)  Orhan Bey döneminde Bizans ile yapılan savaşın adını yazınız .
………………………………………………….
4) İznik kim zamanında alınıp başkent yapılmıştır?
…………………………………………
5)  Hangi padişah zamanında Avrupa’da Yüzyıl Savaşları  başlamıştır?
…………………………………………………

6)  Orhan Bey zamanında  Rumeli’deki ilk toprak parçasına nasıl  sahip olunmuştur?
……………………………………………….
7) Orhan Bey için ‘’ Türkmen hükümdarlarının en ulusu’’ diyen   ünlü seyyah   kimdir?
………………………………………………….

8)   İlk defa bir beyliğe hangi padişah döneminde son verilmiştir? Beyliğin adını yazınız.
……………………………………………….
9) İlk tersane  kim döneminde, nerede açılmıştır?
……………………………………………………..
10)  İlk defa Rumeeli’ye nasıl geçilmiştir?
……………………………………….
11)  İlk bedesten nerede, kim döneminde açıldı?
…………………………………….
12) İlk medrese açıldı, ilk defa kul  sistemi uygulandı, ilk bütçe yapıldı,  ilk cami  yapıldı ( Hacı Özbek Cami),  ilk müderris ataması yapıldı,  ilk saray yapıldı ( Bursa’da yapılan Bey Sarayı), ilk bedesten açıldı (Bursa’da açılmıştır.)  Yukarıda olan gelişmler kim zamanında olmuştur?
……………………………………………………………….
13) İlk divn kuruldu, ilk defa güreş tekkesi açıldı, ilk gmüş para basıldı, yaya ve müsellem adında ordu kuruldu, ilk vezir ataması yapıldı, ilk defa iskan politikası uygulandı. Bu yaşanan gelişmeler kim zamanında olmuştur?
…………………………………………….
14)  Osmanlı Devleti’nin ilk müderrisi kimdir?
………………………………………………
15)  Osmanlının ilk veziri kimdir?
…………………………………………………………
16. Osmanlı Devleti’nde ilk tersane kim zamanında, nerede açılmıştır?
………………………………………………….
17) Yeşil  Medrese ve Muradiye Medresesini kim  inşaa ettirmiştir?
………………………………………………………
18. ) Osmanlı’da ilk düzenli ordu kim zamanında kuruldu?
……………………………………………………
19) Osmanlı’nın son verdiği ilk beyliğin adın yazınız.
………………………………………………………….
20. Anadolu Türk siyasi biliğini sağlamaya yönelik ilk adım nasıl olmuştur?
…………………………………
21) Osmanlı, denizcilik faaliyetlerin ne zaman başlamıştır?
……………………………………………….
22. Tarihi Kırkpınar Güreşleri kim zamanında başlamış olabilir?
………………………………………………………………
Cevaplar:
1. Orhan Bey’in lkabı  İhtiyarüddin’dir.    2. Orhan Bey    3.  Maltepe Savaşı ya da diğer adı ile  Palekann Savaşı   4. Orhan Bey    5. Orhan Bey döneminde Avrupa2da Yüzyıl Savaşları başlamıştır.    6. Çimpe Kalesi alınarak Rumeli’deki ik toprak parçası alınmıştır.   7. İbni Batuta    8. Orhan Bey, Karesioğulları   9.  Orhan Bey döneminde, Karamürsel’de açılmıştır.    10. Çimpe Kalesi alınarak ilk defa Rumeli’ye geilmiştir.   11. İlk bedesten Orhn Bey zamanında, Bursa’da açılmıştır.    12. Orhan Bey    13. Orhan Bey    14. Davud-u  Kayser    15. Alaaddin  Paşa    16. Orhan Bey zamanında, Karamürsel’de açılmıştır.    17. Orhan Bey    18. Orhan Bey     19. Karesioğulları Beyliği    20. Karesioğulların son verilerek.    21. Karesioğollarına son vererek başlamıştır.    22. Orhan Bey


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top