Güney Afrika Cumhuriyeti Hakkında Bilgi Veriniz .


Güney Afrika Cumhuriyeti Hakkında Bilgi Veriniz .

* Güney Afrika Cumhuriyeti , Afrika  kıtası ülkeleri arasında yer alır.
* Güney Afrika  Cumhuriyeti ,  Afrika'nın en kalabalık  ülkelerindendi r. Ülkenin nüfus artış hızı yüksektir .
* Nüfusu ise elli milyon  beş yüz seksen altı bin  yedi yüz elli yedidir . ( 50. 586. 757)
* Ülkenin başkenti:  Pretoria'dır .
* Ülkenin komşuları:  Mozambik, Botswana, Namibya, Zimbabwe .
* Ortalama yükseltisi fazla olan bü ülkenin yeryüzü şekilleri de üçe ayrılır . Bunlar kıyı ovaları, geniş iç  platolar, büyük yamaçlar şeklindedir .

* Dört çeşit iklim görülür . Bunlar çöl iklimi , tropikal iklim , Muson iklimi ve Akdeniz iklimi .
*  Ülkenin  bitki örtüsünü bozkırlar , maki ve  orman oluşturmaktadır .

* Gelişmiş kentleri vardır .
* Ülkenin toprakları tarıma elverişli topraklardır fakat sulama  problemleri sebebi ile  tarımsal verim düşüktür .
* Ülkenin en önemli tarım ürünleri ise şunlardır :  Yerfıstığı , mısır ,  üzüm, turunçgiller, şeker kamışı, ayçiçeği.
* Ülkede otlaklar geniş yer kaplar.   Otlaklar fazla olduğu için hayvancılık da gelişmiştir. Sığır, keçi ve koyun beslenir.
* Güney Afika Cumhuriyeti yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir . Önemli yeraltı kaynakları şunlardır:  Elmas, altın, manganez, krom, bakır, demir, uranyum, kömür.
* Ülke altın üretiminde dünyada birinci sırada yer alır.
* Ulaşım geliştiği için  Afrika Kıtası'nın  en uzun otoyol ağına sahiptir.
* Güney Afika Cumhuriyeti'nde deniz ticaret filosu gelişmiştir.
*  Ülkemiz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne şunları satar (ihraç eder):  Ayakkabı, konfeksiyon ürünleri,  buğday, fındık, iplik.
* Ülkemiz Güney Afrika Cumhuriyeti'nden şunları satın alır .( ithal eder) :  Kömür, ham deri, manganez.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top