Celali İsyanlarının( Anadolu İsyanı ) Neden Ve Sonuçlarını Yazınız .


Celali İsyanlarının( Anadolu İsyanı )  Neden Ve Sonuçlarını Yazınız .

* Celali ( Anadolu) İsyanları , Yavuz Sultan Selim  Dönemi'nde Tokat civarında , Bozoklu Celal adında bir sipahinin çıkardığı ve daha sonra Duraklama Dönemi'nde Anadolu'da çıkan isyanların genel adı haline gelmiş isyanlardır .
Celali İsyanlarının çıkma sebepleri şunlardır:
- Merkezi otoritenin bozulması
- Ekonomik durumun bozulması
- Tımar sisteminin bozulması

- Halktan alınan vergilerin artırılması . Avusturya ve İran ile  yapılan savaşların  kazanılması için aşırı harcama yapılmış , devlet bu harcamaları  karşılamak için tebaadan  ağır vergiler almaya başlamıştır.

- Devlet adamlarının yetersiz kalması
- Savaşların kazanılamaması  sonucunda savaştan kaçan askerlerin  Anadolu'da eşkiyalık yapmaya başlaması
- Taşrada  görev yapan  yöneticilerin, askerlerin ve kadıların  halka olumsuz davranışlarda bulunmaları.
Celali İsyanlarının sonuçları şunlar olmuştur:
*  Anadolu'da güven ve huzur ortamı bozulmuş bunun sonucunda da köyden kente göçler yaşanmıştır .
*  Osmanlı Devleti, İran ve Avusturya ile  yaptığı  savaşlarda zor duruma düşmüştür .
* Anadolu'da  can ve mal güvenliği kalmamış , bundan dolayı da  halkın devlete olan güveni  azalmıştır .
* Anadolu'da ekonomik hayat  durgunlaşmış , üretim azalmış ve  vergiler toplanamadığı için devletin gelirleri azalmaya başlamıştır .
Not: Başlıca Celali isyanları şunlardır:
- Kalenderoğlu
- Tavil Ahmet
- Deli Hasan
- Karayazıcı
- Canbolatoğlu
- Katırcıoğlu
- Abaza Mehmet Paşa
- Gürcü Nebi


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top