Türkiye'de Orman Varlığının Yoğun Olarak Tahrip Edilmesinin Nedenleri Nelerdir? Yazınız.


Türkiye'de Orman Varlığının Yoğun  Olarak Tahrip Edilmesinin Nedenleri Nelerdir?  Yazınız.

Ülkemizde orman varlığının  yoğun olarak tahrip edilmesinin nedenleri şunlardır:
* Türkiye Asya ve Avrupa arasındaki göç yolları üzerinde  bulunduğu için  Anadolu'da birçok uygarlık kurulmuş , savaşlar yaşanmıştır.  Bunun sonucunda da  ormanlar önemli ölçüde tahrip edilmiştir .
* Kaçak yapılanmalara göz yumulmuş bu da ormanların tahrip edillmesine neden olmuştur .

* Yeni tarla ve mera alanları açmak amacı ile ormanlar tahrip edilmiştir .
*  Çeşitli sebeplerle çıkan orman yangınları da ormanlarımızın tahrip olmasına neden olmuştur .

*  İnsanların yakacak sağlamak amacı ile ormanlardaki ağaçları kesmesi sonucunda da ormanlarımız tahrip olmuştur .
Not : Ormanların dağışılı üzerinde  en çok etkili olanetmenler ise şunlardır:
-  İklim
-  Yerşekilleri
-  İnsan rolü
Ormanların  %80'i kıyı bölgelerimizde yer  alır . Ormanların %27'si ise  iç bölgelerimizde yer almaktadır.  Türkiye'nin  en fazla orman  barındıran sahaları ise şuralardır :
-  Doğu Karadeniz kıyıları ve Batı Karadeniz kıyıları
-  Nur  Dağlarının denize bakan yamaçları
-  Yıldız Dağlarının  kıyıları
-  Teke ve Taşeli  platosu
-  Menteşe Yöresi.
Ülkemizde  ormanların  en az olduğu yer ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Diğer iç bölgelerde de ormanlar azdır, çünkü yağışlar yetersizdir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top