Türkiye'de Madencilik Hakkında Bilgi Veriniz


Türkiye'de Madencilik Hakkında Bilgi Veriniz

Türkiye genel olarak maden çeşitliliği bakımından zengi bir ülkedir .  Doğalgaz , petrol ,  taşkömürü , fosfat gibi yeraltı kaynakları bakımından ülkemiz yetersiz kalmaktadır . Bundan dolayı da Türkiye doğalgaz , petrol , fosfat , taşkömürü gibi kaynakları başka  ülkelerden satın alır . Ülkemiz mermer ,  tuz , bakır , krom , demir , zımpara taşı gibi yeraltı kaynakları bakımından da zengin bir ülkedir . Bu yeraltı kaynakları da başka ülkelere satılarak , ülke ekonomisine katkı sağlanır .  

Türkiye'de maden çeşitliliğinin ve  rezervlerinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi , en fazla olduğu bölüm ise   Yukarı Fırat Bölümü'dür .

Bir maden ocağının işletmeye açılması için gerekli olan şartlar ise şunlardır :
* Madenin içindeki  tenor oranının  yüksek olması gerekir .
* İşletilecek olan madenin  rezervinin uzun seneler  çıkarılmaya elverişli olması gerekir .
* Çıkarılacak olan madene talep olması gerekir .
* Gerekli sermayenin olması gerekir .
* Sanayiye, pazara,  limanlara  ulaşım  imkanlarının olması gerekir .
* Gerekli araç- gereçler ,  teknoloji ve teknik personelin olması gerekir .

Ülkemizde maden arama görevini üstlenen kurum Maden Tetkik  ve Arama Kurumu'dur . Bu kurum 1935 tarihinde kurulmuştur . Maden Tetik Arama Kurumu ile  aynı yıl kurulmuş olan  kurum ise  Etibank'tır .  Bu kurum da  madenciliği  finanse etmek amacı ile kurulmuştur . Daha sonra  kurulan kurumlar ise  Türkiye Petrolleri  Anonim Ortaklığı (1954) , daha sonra ise  Türkiye Kömür İşletmeleri  (1957) kurulmuştur .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top