Ülkeler Neden Birbiriyle Alışveriş Yapmak Zorundadır ? Açıklayınız . 5. Sınıf Sosyal Bilgiler


Ülkeler Neden Birbiriyle Alışveriş Yapmak Zorundadır ? Açıklayınız . 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

Her ülkenin  kurulduğu konum , yeryüzü şekilleri ,iklimi vb. özellikleri birbirinden  farklıdır . Ülkeler farklı coğrafik bölgelerde kurulduğu için her ülkede her türlü ürün yetiştirilemez .  Kimi ülkeler kuruluş yeri bakımından  petrol , doğal gaz bakımından zengin olur ; kimi ülkeler tarım ülkesi olur çünkü iklim elverişli olur , kimi ülkeler yer altı kaynakları bakımından zengin olur ve daha buna benzer birçok örnek verebiliriz .

Ülkeler  birbiri ile  ticaret yapmak zorundadır. Çünkü her ülke her şeyi üretemeyebilir . Bulunduğu coğrafi konum bir ülkenin her şeye sahip olmasını imkansız kılmaktadır .

Bunun için  de ülkeler karşılıklı olarak  ticaret yapabilir . Örneğin dört mevsimin belirgin ve aynı anda yaşandığı ülkemiz olan Türkiye'de çeşitli sebze ve meyveler yetişir , tarım ürünleri yetişir , bor , krom, kurşun , demir , bakır gibi yer altı kaynakları çıkarılır , hayvancılık yapılır vb .  Ülkemiz kendi ürettiği ürünleri  bu ürünlere sahip olmayan ülkelere satarak ekonomik gelir elde eder . Örneğin Rusya'ya yaş sebze ve meyve satılır . Rusya'dan da doğal gaz alınır . Yine baktığımızda Almanya ile , Fransa ile ve diğer ülkeler ile ticaret yapılır . Örneğin; petrol ülkelerinden petrol ithal edilir . Sanayi ülkelerinden sanayi ürünleri ithal edilir . Biz de başka ülkelere kendi ürettiğimiz ürünleri satarız . Ülkeler ekonomik  olarak gelir elde etmek için, gereksinimleri karşılamak için vb birbiri ile alışveriş yapmak zorundadırlar .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)