Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Olması , Türkiye'ye Neler Kazandırır ? Araştırınız .


Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Olması , Türkiye'ye Neler Kazandırır ? Araştırınız .

Avrupa Birliğinin temeli  1951 tarihinde atılmıştır .  Paris Antlaşması ile   Batı Almanya , Belçika , Fransa , Lüksemburg , Hollanda , İtalya arasında Avrupa Kömür Çelik Birliğinin kurulması ile  Avrupa Birliğinin temeli atılmıştır .
Ülkemizin Avrupa Birliğine üye olması durumunda şu  olumlu sonuçlar ortaya çıkacaktır :

* Avrupa Birliği'ne üye olduğumuz için sadece kimliğimiz ile Avrupa Birliğine üye olan ülkelere gidebilme  özgürlüğümüz olacaktır . Yani çalışma özgürlüğü ve seyahat ve özgürlüğü daha da artacaktır .

* Ülkemiz ekonomik anlamda daha iyiye gidecektir . Eğer maddi olarak sorunlar yaşıyorsak hemen Avrupa Birliğine üye olan ülkeler bize gerekli olan parasal yardımı yapacaktır . Bu da en büyük avantajlarından biri olacaktır .
* Ürettiğimiz ürünler Avrupa Birliğine üye olan ülkelere daha kolay bir şekilde satma imkanımız olacak ve bu da ülke olarak daha çok gelişmemizi ve kalkınmamızı sağlayacaktır .
* Sosyal , eğitim , sağlık , ekonomik vb .  her alanda ilerlemeye doğru gidilecek . Gerekli olan ve faydalı olan düzenlemeler yapılacaktır . Böyle olunca da yaşam kalitemiz daha çok artacak ve daha çok gelişmiş bir ülke olacağız .
* Türkiye'nin gelir düzeyinin diğer Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin genel ortalamasına gelene kadar ülkemize de gerekli maddi destek sağlanacaktır . Bu da önemli bir faydasıdır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)