Birey Olarak Çevremizde Olabilecek Afetlere Karşı Hangi Önlemleri Almalıyız ?


Birey Olarak  Çevremizde Olabilecek Afetlere Karşı Hangi Önlemleri Almalıyız ?

Doğal afetler can ve mal kaybına neden olur . Doğal afetlerin bir kısmı önceden tahmin edilebilirken bir kısmını ise önceden tahmin edebilmemiz mümkün değildir  . Afetlerden  korunmak ve bu afetlerin zararlarını  en za indirmek için  afet yönetimi ve planlaması yapılmalıdır . Afet planlamaları afet öncesi , afet sırası ve afet sonrası olarak üçe ayrılır .
1) Afet öncesinde  şunlar yapılmalıdır :
* Afet yönetimi ve planlaması yapılmalıdır .
* Afet ile ilgili eğitim ve tatbikatlar yapılmalıdır .

* Afet riski olan  yerler belirlenmeli ve orada oturan halkın başka bir yere taşınması için devlet gerekli yardımı yapmalıdır .
* Eken uyarı, izleme ve ikaz sistemleri yapılmalıdır .

2) Afet sırasında şunlar yapılmalıdır :
* Afet olayına müdahele edilmelidir .
* Arama kurtarma çalışmalarına hemen başlanılmalıdır .
* Su, yiyecek, barınak, ilaç temini sağlanmalıdır .
* İlk yardım ve kurtarma süreci hemen başlatılmalıdır .

3) Afet sonrasında şunlar yapılmalıdır :
*  Afete maruz kalan insanlar için geçici  yerleşim alanları oluşturulmalıdır .
* Eğitim , sağlık , ulaşım ve haberleşme alanında tedbirler alınmalıdır .
* Afete maruz kalmış insanlara psikolojik destek sağlanmalıdır .
* Yeniden inşa edilmesi için de afete maruz kalmış kişilere kalıcı evler  yapılmalı , kara yolu , kanalizasyon ve içme suyu gereksinimlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)