Bilimsel Çalışmalar Yapmayan Bir Toplumun Kalkınmasından Ve Gelişmesinden Söz Edebilir miyiz? Neden? Açıklayınız.


Bilimsel Çalışmalar Yapmayan  Bir Toplumun Kalkınmasından  Ve Gelişmesinden  Söz Edebilir miyiz? Neden? Açıklayınız.

Bir ülkenin gelişmesinin en büyük yolu o ülkenin bilime ve akla önem vermesinden geçer . Bilime, teknolojiyi, fenne  ilgi duymayan ve bu işleri boş bulan milletler en kısa sürede yok olmaya mahkum kalırlar . Bilimin yer bulmadığı toplum  gelişmez ve kalkınmaz . Bunun için toplum olarak , Türk Milleti olarak her zaman bilimsel çalışmalar yapan , projeler ortaya koyan milletler olmalıyız .

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmeliyiz ve onun gibi bilime, bilimsel çalışmalara çok önem vermeliyiz .  Bilimsel çalışmalar yapmayan bir toplum  asla gelişmez ve kalkınmaz. Başka milletlerin kölesi durumuna düşer, benliğini, kültürünü, değerlerini kaybeder. Onun her zaman bilime, akla önem vermeliyiz.

Bilimsel çalışmalar yapmayan bir millet çok zor duruma düşer. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bilime ne kadar önem verdiğini, ülkesini ne kadar çok geliştirmek ve kalkındırmak istediğini onun şu sözlerinden de anlayabiliriz:
* '' Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır''
*  '' Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkumdur.''

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)