Atatürk'ün İlkelerini Çağrıştıran Anahtar Kelimeleri Yazınız .


Atatürk'ün İlkelerini  Çağrıştıran Anahtar Kelimeleri Yazınız .

1) Cumhuriyetçilik ilkesini çağrıştıran kelimeler şunlardır :
 Seçme, seçilme, TBMM, oy, rey, milli egemenlik,  milletvekili, parlemento, mabus, meclis,  milli irade, halkçılık, çoğulculuk,saltanat,  demokrasi,  temsil, katılım vb gibi kelimelerdir.

2) Milliyetçilik ilkesini çağrıştıran kelimeler şunlardır :
 Türk, özgü, öz, has, kendi, birlik, beraberlik, tarih, kültür,  ırk, dil,, milli, ulus, bağımsızlık, etnik gibi kelimelerdir.


3) Laiklik ilkesini çağrıştıracak  kelimeler şunlardır :
  İnanç, ibadet, batıl, teokrasi, ümmet, islam,müslüman, mantık, bilim, din, vicdan, tabu, dogma, hurafe, bilim, akıl, batıl gibi kelimelerdir.

4) Halkçılık ilkesini çağrıştıran kelimeler şunlardır :
Sınıf, zümre, halk  egemenliği, cumhuriyet, sosyal devlet, kaynaşma, adalet, imtiyaz, zümre, çatışma, ayrıcalık, hukuk, köylü, işçi.

5) Devletçilik ilkeisni çağrıştıran kelimeler şunlardır:
Fabrika, iktisat, sosyal devlet, fert, kalkınma, sanayi, endüstri, devlet, teşebbüs,  karma, yatırım, ekonomi,

6) İnkılapçılık ilkesini çağrıştıran kelimeler şunlardır:
 Çağdaş, yeni, bilim, akıl, durağan, dogma, modern, uygar, medeniyet, medeni, garp, ileri, statüko, dinamizm, batı, gelişim, muasır, değişim, asri, akıl, bilim gibi kelimeler de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatük'ün ilkelerinden inkılapçılık ilkeisni çağrıştıracak kelimelerdir.
Sorulara baktığımızda bu kelimeleri  aklımızda tuttuğumuz zaman soruları daha rahat çözebiliriz.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)