Atatürk Döneminde Kurulan Bankalar Hakkında Bilgi Veriniz

Atatürk Döneminde Kurulan Bankalar Hakkında Bilgi Veriniz 

Atatürk Döneminde Kurulan Bankalar :
4) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (  11 Haziran 1923)
- Devlet adına para  basmakla yetkili olan  bankadır . Merkez Bankası kurulunca  Osmanlı Bankasının  para basma yetkisi sona ermiştir .
- Para politikasını belirler .
- Hükumet ile birlikte Türk parasının  değerini korumak ile görevlidir .
- Bankalar arası uyum ve eş güdümü sağlar .
- Enflasyona karşı mücadele eder .
- Döviz ve altın  rezervlerini  idare eder .

1) İş Bankası: ( 26 Ağustos 1924)
-  Cumhuriyet  Dönemi'nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan  ilk banka İş Bankası'dır.
-  İş Bankası'nın ilk genel müdürü Celal Bayar'dır.

- Hükumet kararı ile kurulmuştur fakat  özel teşebbüs bankasıdır .
- Yerli teşebbüse  kredi yardımı ve  sermaye yardımı sağlamak amacı ile kurulmuş bir bankadır .
- Milli tasarrufun gelişmesine öncülük etmiştir.
2) Sanayi ve Maden Bankası (  19 Nisan 1925)
-  Sanayi işletmelerine ekonomik destek olmak amacı  ile kurulmuştur.
-Görevleri şunlar olmuştur:  Sanayi tesisleri kurmak, maden işletmeciliği yapmak ve bankacılık faaliyetlerinde  bulunmaktır.
- Sanayi ve Maden Bankası 1932 tarihinde  Türkiye Sanayi Kredi Bankası adını almıştır. 1933 tarihinde ise bu bankanın mal varlığı Sümerbank'a  devredilmiştir .
3) Emlak ve Eytam Bankası:  (22 Mayıs 1926):
- Halkın yapacağı inşaatlara destek  sağlamak ve yurttaşlara kredi desteği  sağlamak amacı ile kurulmuştur.

5) Sümerbank:  (1933):
- Cumhuriyet Dönemi sanayinin  yapılanmasına büyük katkılar sağlamıştır.
- Sümerbank'ın görevleri şunlar olmuştur: Teknik personel yetiştirmek, milli  sanayi geliştirmek için gerekli önlemler almak, devlet işletmelerinin  projelerini hazırlamak, özel sektör işletmelerine yardımcı olmak,  bankacılık hizmetlerinde bulunmak, devlet sanayi ofisinden aldığı  fabrikaları işletmek
Atatürk Dönemi’nde kurulan diğer bankalar ise şunlardır:
* Belediyeler  ( İller ) Bankası (1933)
* Eti Bank ( 1935)
* Deniz Bank ( 1937)
* Halk Bankası ( 1938)


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)