1982 Anayasası Hakkında Bilgi Veriniz


1982 Anayasası Hakkında Bilgi Veriniz

* 1982 anayasası bir darbe anayasasıdır.
* Sert ve katı bir anayasadır.
* Geçiş dönemi ön görmüştür.
* Askeri müdahaleler sonucu oluşan bir anayasadır.
* Otorite- hürriyet dengesinde otorite daha  güçlü tutulmuştur.
* Daha az katılımcı demokrasi  modeli benimsendi .
* Yürütme güçlendirilmiştir .

* Siyasi partiler grup kurabilmeleri için  gereken sayı  yirmi olarak belirlenmiştir .
* Anayasa değişikliklerinde  cumhurbaşkanı onay  safhası  getirilmiştir .

* Halk oyuna sunularak kesinleşmiştir .
* İnsan haklarına saygılı devlet anlayışı  benimsenmiştir .
* Meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır .
* Milli Güvenlik ve Danışma Meclisinin  oluşturduğu kurucu meclis vardır .
* Halk oylaması Cumhurbaşkanlığı seçimi ile  birleşitirildi .

Not :  1982 Anayasasının  Başlangıç Hükümleri ise şunlardır :
-  Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık
-  Atatürk milliyetçiliği ve medeniyetçiliği
- Çağdaş uygarlıklar seviyesine  ulaşma amacı
- Eşitlik ve sosyal adalet
- Yurtta barış , dünyada barış azmi
- Her vatandaşın  eşit bir şekilde  anayasada belirtilen  temel hak ve özgürlüklerden yararlanması
- Hürriyetçi demokrasi
- Millet iradesinin  üstünlüğü
- Laiklik
- Türk  varlığının,  devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü
- Kuvvetler ayrılığı


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)