Doğal Kaynakların Bilinçli Kullanılmasının İnsan Yaşamına Katkıları Nelerdir ?


Doğal Kaynakların Bilinçli Kullanılmasının  İnsan Yaşamına Katkıları Nelerdir ?

Hava , toprak , su , ormanlarımız , yeraltı kaynaklarımız gibi doğal kaynaklar insan yaşamı için büyük bir öneme sahiptir . Doğal kaynaklar bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı zaman bundan tüm canlılar zarar görebilir . Doğal kaynaklara beşeri yollardan zarar verilmesi ise yine biz insanlar ve dünyada olan diğer canlıları da olumsuz etkiler . Doğal kaynakları bilinçlice kullanabilmek için millet olarak bilinçli olmalıyız . Yani bilinçli insan yetiştirmeli , bilinçli aileler olmalı ve bilinçli toplum haline gelmeliyiz . Doğal kaynaklar israf edilmediği takdirde bu kaynaklardan gelecek nesiller de faydalanır gelecek nesiller yokluk çekmez .

Örneğin ; sularımızı kirletmediğimiz zaman , su israfı yapmadığımız zaman bundan hepimiz karlı çıkarız . Temiz su demek temiz hayat demektir , insanın sağlıklı olabilmesinin koşulu temiz sulara sahip olmasından da geçer.

Bunun için sularımızı kirletmemeliyiz ve sularımızı boşa akıtmamalıyız . Toprağımıza kimyasal ilaçlar fazla katılmadığı zaman çocuklarımız organik ürünler  tüketir . Bu organik ürünleri yiyen çocuklarımız kolay kolay hasta olmazlar, sağlıklı , gürbüz çocuklar yetişir . Toprak zarar görmediği zaman canlılar  zarar görmez . Topraktan elde ettiğimiz her ürün doğal olursa hastalıklar da artmaz ve doğal olanı tüketerek daha uzun ömürlü oluruz . Havayı kirletmediğimiz zaman temiz hava insan sağlığı için olumlu yönde etki yapar . Temiz hava insan ömrünü de uzatır . Yani zehirli dumanları , gazları içimize çekmemiş oluruz . Küresel ısınma artmaz . Bunun için doğal kaynakları bilinçli bir şekilde kullanmalıyız . Orman demek hayat demekti r, sağlıklı yaşam demektir . Ormanlarımızı koruduğumuz zaman  daha çok ağaçlandırma daha az ağaç kesimi yaptığımız zaman bu faaliyetler yine biz insanlara ve diğer canlılara fayda sağlar . Bunun için her zaman doğal kaynaklarımız bilinçli kullanmalıyız . İnsanlar olarak kendi elimizle kendi sonumuzu  getirmemeliyiz .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)