Orta Asya'da Yaşayan İlk Türk Devletleri Daha Çok Hangi Sanat Dallarında Gelişmişlerdir ? Neden ?

Orta Asya'da Yaşayan İlk Türk Devletleri  Daha Çok Hangi  Sanat Dallarında  Gelişmişlerdir ? Neden ?

Orta Asya'da yaşayan İlk Türk Devletleri şu sanat dallarında gelişmişlerdir :
Dokumacılık: Dünyanın en eski halısı Pazırık Halısı'dır . Türk düğümünün ilk örnekleri bu halıda  bulunur .
Madencilik: Esik Kurganı , madencilik sanatının ilk örneklerindendir .
Heykel: Bilinen ilk balbal örnekleri Kök Türk Devleti zamanında yapılmıştır .
Çinicilik: Uygurlar ile başladı.

Fresk :  Uygurlar ile başladı.
Minyatür: Kitap resmi anlamına gelir.

Müzik:  Davul, çevgan, zurna, çıngıraklı asa, kithara vb gbi müzik aletleri kullanılmıştır.
Resim : Resim sanatının ilk örnekleri halılara dokunmuştur. Ressamlara Bedizci denilmiştir.
Tiyatro gibi sanat dallarında gelişme göstermişlerdir .

 Göçebe hayatın varlığı Türklerde mimari kültürün  gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir . Daha çok taşınabilir  şekilde küçük süs eşyaları ile savaşçı kültürüne uygun olan  kullanım eşyaları yapmışlardır . Uygular yerleşik yaşama geçtiği için bu devlette  tapınak , saray yapımı , ev yapımı , duvar sanatı gibi sanat gelişmiştir . Uygurların yerleşik yaşama geçmesi  çini , fresk , duvar sanatına örnek eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır . Türklerde resim sanatının , minyatürün , çiniciliğin , tiyatronun Uygurlar ile başladığını biliyoruz . Yine Kubbenin mimaride ilk olarak kullanımı da Uygur Devleti zamanında olmuştur . Uygurların yaptığı kubbeli tapınaklara ise Stupa denilir .

2 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top