Halifeliğin Kaldırılması İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Halifeliğin Kaldırılması İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Saltanat kaldırıldıktan sonra İngilizlerin halifelik makamından faydalanmasını önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife olarak seçilen kimdir?
..........................
2) Halifeliğin kaldırlmasının nedenlerinden 4 tanesini yazınız.
.................................
3) 3 Mart 1924 yılında yapılan inkılapları yazınız.
...............................
4) Halifeliğin gücünü azaltan uygulamalar neler olmuştur?
...................................
5) Halifeliğin kaldırlması doğrudan hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir?
..........................
6) Halifeliğin kaldırlmasının Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilişkisi nedir?
................................
7) Halifeliğin kaldırlmasının milliyetçilik ilkesi ile ilgisi nedir?
.................................

8) Halifeliğin kaldırılması  Atatürk'ün hangi ilkeleri ile ilgilidir? Yazınız.
.......................................

9)  Şeriye ve  Evkaf Vekaleti'nin kaldırlması hangi Atatürk ilkeleri ile ilgilidir? Yazınız.
.................................
10) Mustafa Kemal Halifeliğin kaldırlacağını ordu komutanlarına ilk olarak  hangi şeihrde söylemiştir?
.....................................
11)  Osmanlı tahtında hak iddia etmesinler idye  hanedan üyelerinin  yurt dışına çıkarıldığı  inkılap hangisidir?
.................................
12) Halifelik kaldırıldıktan sonra , halkın dini duygularınından dolayı anayasaya eklenen  ve daha sonra laikliğe ayrkırı olduğu için  1923'te çıkarılan maddeyi yazınız.
.......................................................
13) Şeriye Ve Evkaf Vekaleti  yerine kurulan kurumlar hangisidir?
...................................

14) Osmanlı hanedanına ait olan  malların devletin zimmesine geçmesine ortam hazırlayan gelişme nedir? Yazınız.
......................................
15) Erkan-ı Harbiye Nzareti yerine kurulan kurumların adlarını yazınız.
..........................................
16) Eski rejim yanlılarını etkisiz  hale getiren inkılap hangisidir?
................................

Cevaplar:  1. Abdulmecit 2. Din ve devlet işlerinin biribirinden ayrılmasını sağlamak, din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almak, Laik, demokratik, çağdaş bir devlet kurmak, inkılapları kalıcı hale getirmek, Ulusal egemenlik nalayışını kuvvetlendirmek, siyasi alandaki ikilikleir  ortadan kaldırmak, Ümmet toplumundan ulus toplumuna geçmek, Halifelik makamının  , ülkenin iç işlerine karşılmasına ortam hazırlamasına engel olmak, Halifelik makamının İslam dünyasındaki saygınlığını kaybetmesi gibi.    3.  Halifeliğin kaldırılması, Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunun Kabul Edilmesi, Erkan-ı Harbiye Umum  Vekaletinin Kaldırılması.    4.  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda Şeri  kanunları TBMM uygular hükmünün olması,  Saltanatın  kaldrılması ile  halifelik makamının siyasi yetkilerinin elinden alınması, Cumhuriyet'in ilanı ile  ulusal gemenliğe dayanan  yönetimin daha da çok güçlenmesi.     5. Laiklik     6. Halifeliğin kaldırılması  ulusal  egemenlik analyışını güçlendirdiği için Cumhuriyetçilik ilkesi ile de ilgilidir.     7. Ümmet toplumundan ulus toplumuna geçildiği için Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.     8. Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılapçılık, Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili olduğu için Halkçılık ilkesi ile de ilgilidir.     9.  Laiklik, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, İnkılapçılık Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması ile ilgili ilkelerdir.     10. İzmir     11. Halifeliğin kaldırılması     12. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini İslamdır maddesi çıkartılmıştır.     13. Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü. 14. Halifeliğin Kaldırılması    15. Genel Kurmay Balkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı      16. Halifeliğin Kaldırılması

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top