Tek Kişi Egemenliğine Dayanan Saltanat Yönetimi İle Cumhuriyet Yönetiminin Özelliklerini Karşılaştırmalı Olarak Yazınız .

Tek Kişi Egemenliğine Dayanan Saltanat Yönetimi İle  Cumhuriyet Yönetiminin Özelliklerini  Karşılaştırmalı Olarak Yazınız .

Saltanat sisteminin özellikleri :
* Babadan oğula , kan bağı ile başa geçme vardır .
* Saltanat sisteminde monarşi yönetimi yani krallık vardır . Tıpkı Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi .
* Her şey başta bulunan hükümdarın istediği şekilde olur .
* Seçim yoktur , halkın iradesi  yoktur .
*Saltanat yönetiminde kadın erkek eşit değildir .
* Kadın haklarına fazla önem verilmemiştir .
* İnsan hak ve özgürlükleri gelişmiş değildir .
*Padişahın sözleri kanun niteliği taşır .

* Saltanat  yönetiminde taht kavgaları yaşanırdı . Padişah ya da hükümdar öldükten sonra hükümdarın çocukları yani oğulları birden fazlaysa taht kavgaları yaşanır ve kan dökülürdü .

* Adalet, hak gibi kavramlar eksik kalabilir .


Cumhuriyet yönetiminin Özellikleri şunlardır:
* Cumhuriyet ile yönetilen ülkelede  seçim vardır . Yani halkın kendi kendini yönetme yetkisi vardır .
* Halkın seçtiği yönetici kişi ya da kişiler başa geçer , Cumhurbaşkanı , Başbakan , milletvekili olabilir .
* Halk seçtiği yöneticinin  yaptığı işleri eksik görür ya da beğenmezse o yönetici tekrardan seçim ile görevden indirilir ve yerine başka biri getirilir .
* Tek kişinin egemenliği yoktur .
* Kişi hak ve özgürlükleri  anayasa ile güvence altına alınmıştır .
* Kadın haklarına daha fazla önem verilmiştir .
* İnsan hak ve özgürlüklerine daha fazla önem verilmiştir .
*  Yasama , yürütme , yargı gibi  görevler paylaşılmıştır .
* Suçlu olan kimseler  mahkemelerde yargılanır , suçu varsa cezasını  alır , suçu yoksa yine mahkemenin kararı ile  serbest kalır .
*  Baskı ve zorlama yoktur . İnsan seçimlerinde özgür davranır .
* Halk ile devlet arasındaki ilişkileri yasalar düzenler .
* Bireyler düşüncelerini açık bir şekilde ifade edebilir .

* Egemenlik kayıtsız şartsız millete verilmiştir .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top