Mustafa Kemal'in sorduğu sorular ve verdiği yanıtlar onun hangi kişilik özelliğini gösterir .

Mustafa Kemal'in  sorduğu sorular ve verdiği yanıtlar onun hangi kişilik özelliğini gösterir .

Çay'da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı palnını açıklamıştı . Bu saldırı planına ise İsmet Paşa karşı gelmişti . Yakup Şevi Paşa ise  milletin her şeyini  zar gibi ortaya atmanın  cinayet olacağını  söylemiş ve bunun üzerine Ulu Gazi Mustafa Kemal şunu sormuştur :
- Milletin varı  yoğu bundan mı ibarettir Paşam ?
- Yakup Şevki Paşa : Evet
- Mustafa Kemal : O halde kesin sonucu bununla almak zorundayız der .

- Kolordu Komutanı Kemallettin Sami Paşa : Bizim  geri teşkilatının düşmanı  yirmi kilometreden  fazla kovalayamacağını söyler .

Mustafa Kemal :  Bizim geri teşkilatımız yirmi kilometreden fazla kovalayamaz mı?
- Kolordu Komutanı Kemallettin Sami Paşa : Hayır Paşam!
-  Mustafa Kemal:   Demek  düşmanı  yirmi kilometre içinde yok etmek zorundayız der .

Yukarıda geçen konuşmada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal  kararlılığını , yöneticiliğini vatanseverliğini ,millet sevgisini  kendine güvenini gösteren bir  açıklama yapmıştır . O milletine güvenmiş , inanmış ve hiç vazgeçmeden kararlı  bir şekilde mücadelesine devam etmiştir . İşte onun bu kararlı duruşu , kendine güvenmesi , cesaretli olması  gibi nedenlerden dolayı Kurtuluş Savaşı mücadelesi başarıya ulaşmıştır . Mustafa Kemal milletinin elinde olan imkanlar ile  ne yapılması gerektiğini de söylemiş , yani gerçekçi davranmış ve amacına ulaşmıştır .  Ümitsizliğe yer vermemiştir . Her zaman umutlu olmuş ve hiç durmadan yoluna devam etmiştir Gazi Mustafa Kemal Paşa .

1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top