Mete Han'ın Çin Siyaseti Nedir ?

Mete Han'ın Çin Siyaseti Nedir ?

Mete Han , Çin'i yok edecek kadar güce sahip olmasına rağmen  Çin'e yerleşmemiştir . Çin'i vergiye  bağlamakla yetinmiştir . Bunun nedeni şudur :  Kültür ve nüfus olarak  çok güçlü olan  Çin içerisinde Türk külütürnün yok olmasından korkuyordu . Türklerin milli benliğini , milli kimliğini kaybetmemesi için Mete Han Çin'e yerleşmemiştir . Tunguzlar , Mete Han'ın deneyimsizliğinden faydalanmak istemiştir .

Mete Han  Tunguzlar ile olan ilişkilerini iyi tutmak için  Tunguzların bir kısım taleplerine cevap vermiştir .

Fakat  toprak isteme taleplerini kabul etmemiştir . Çünkü Mete Han toprak talebini savaş nedeni olarak görmüştür . Mete Han vatanını ve milletini çok sevdiği için toprağı asla vermeyeceğini söylemiştir . Milletine karşı duyduğu sorumluluk ve vatan sevgisinden dolayı böyle bir cevap vermiştir .
Asya Hun Devleti'nin  önemli özellikleri ise şunlardır :
* Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Asya Hunlarıdır.
* Asya Hunları İpek yoluna egemen olmak için Çin ile mücadele etmişlerdir.
* Yazıları yoktur. Bundan dolayı Hunlar ile ilgili ilk   bilgiler Çin kaynaklarından öğrenilmektedir.
*  Çin, Türk akınlarını önlemek amacı ile  Çin Seddi'ni inşa etmiştir.

* Asya Hunları'nın en önemli hükümdarı Mete Han'dır. Mete Han onluk sistem ile  tarihin ilk düzenli ordusunu kurmuştur.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top