Askeri Başarılardan Sonra diplomatik başarıların gelme nedenleri nelerdir ? Kurtuluş Savaşı'ndan örnekler vererek tartışınız.

Askeri Başarılardan Sonra  diplomatik  başarıların gelme  nedenleri nelerdir ? Kurtuluş Savaşı'ndan  örnekler vererek tartışınız.

Türk Milleti Kurtuluş Savaşı yıllarında  İtilaf Devletleri'ne karşı büyük mücadeleler vermiştir . Mustafa Kemal'in liderliği ile başlayan kurtuluş mücadelesi milletimizin desteği ile başarı ile sona ermiştir . Bize  Mondros , Sevr  gibi ağır şartlar taşıyan antlaşmaları imzalatmak için , bizi yok etmek için elinden geleni ardına koymayan düşman kuvvetleri başarılı olamamıştır . Çünkü Türk milleti bağımsızlığından asla yoksun kalamaz ve başka bir milletin esiri olarak yaşayamazdı . Doğu, batı ve güney cephelerinde büyük savaşlar yaşanmıştır . Her ne kadar kimi savaşlarda yenilgi alsak da çoğunda ise başarılı olmuşuzdur .

Kazanılan başarıların elbette masa da kazanılması gerekir. Sıra masada başarılar gelmişti ve ülkemizin de kendi çıkarlarını düşünecek kararlar alması gerekiyordu ve öyle de oldu . Kurtuluş Savaşı'ndan örnekler verelim :

- Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşı başarılı mücadeleler verilmiş ve sonunda Ermeniler ile Gümrü Antlaşması yapılmıştır . Bu antlaşma ile  TBMM  Hükümetini tanıyan ilk devlet  Ermenistan olmuştur .Ermeniler bu antlaşma ile Sevr ile kendisine vaat edilen  topraklardan vazgeçmiştir . Antlaşma metninde Türkiye Devleti ismi geçmişti . Doğu Cephesi kapanmıştı ve daha farklı birçok sonuçları olmuştu .
- Yine Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması'nda da Fransa Misaki Milliyi tanıyan ilk  İtilaf Devleti olmuştur . Güney Cephesi kapanmıştır . Hatay hariç Suriye sınırlarımız çizilmiştir .  Caber Kalesi Türk toprağı olarak kabul edilmiştir . Fransa Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır .
-   Başkomutanlık Savaşı'nın sonucunda  İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.  Böylece Kurtuluş Savaşı'nın silahlı dönemi sona ermiştir . Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir . Bu antlaşma ile  Doğu Trakya ve  ve İstanbul  silahlı bir çatışma yaşanmadan  ülkemizin sınırlarına dahil olmuştur . İngiltere Yeni Türkiye'nin  siyasi varlığını tanımak zorunda kalmıştır . İngiltere'de Lloyd George hükümeti  görevden alınmıştır . Mondros Ateşkes Antlaşması'nın geçersizliği  İtilaf Devletleri tarafından onaylanmıştır .

İşte askeri başarıların sonucunda siyasi başarılara , diplomatik başarılara ulaşılmıştır . Bu başarıların  sağlanmasında da  Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının  büyük çalışmaları , büyük fedakarlıkları etkili olmuştur .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top