Tarihi Eserleri Korumak İçin Hangi Önlemleri Almalıyız ?

Tarihi Eserleri Korumak İçin Hangi Önlemleri Almalıyız ?

Tarihi eserler bizim kültürel değerlerimizden olduğu için bu eserleri korumalı ve değerini bilmeliyiz .
Tarihi eserlerin korunması için şunları yapmalıyız :
- Tarihi eserlere zarar vermemeli onları  elimizden geldiğince korumalıyız .
- Belediyeler ve orada yaşayan çevre halkı tarihi eserlerin  değerini bilmeli ve bu konuda bilinçli bir vatandaş gibi davranmalı ve tarihi eserlere zarar vermemelidir .

- Tarihi eserlerin bulunduğu yerler  kirletilmemeli , temiz tutulmalı ve buraya gelen turistlere tarihi eserler hakkında bilgi verilmelidir .

- Okulda öğretmenler öğrencilere tarihi eserlerin önemi ile ilgili bilgi vermeli ve öğrenciler de bu konuda bilinçlenmelidir .
- Tarihi eserlere zarar vermeye çalışan kişileri ilgi yerlere anında şikayet etmeliyiz .
- Müzelerde bulunan tarihi eserlerin  kaçırılmaması için müzelere gerekli olan gizli kameralar konulmalı ve her türlü önlem alınmalıdır .
- Tarihi yapıları yaşatmaya devam etmeli ve onların gerekli olan bakımının yapılması sağlanmalıdır.
- Tarihi eserler bizim için maddi hem de manevi önem taşıyan , geçmişin bize bıraktıkları mirastır . Bunun için tarihi eserleri korumalıyız .
- Gelecek nesillerin de geçmişimiz hakkında bilgili olmaları için , külürel değerlerine sahip çıkmaları ve  tarihi eserleri unutmamak için tarihi eserleri korumalı ve onlara sahip çıkmamlıyız .
- Tarihi yapıların onarım ve bakımı genel  hatları bozulmadan restore edilmeye çalışılmalıdır .
- Tarihi eserleri koruma konusunda sivil toplum  kuruluşları ile halk iş birliği içinde hareket etmelidir 

11 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top