Kök Türk Yazıtları'ndan Alınan Aşağıdaki Bölümlerde Türk Milleti'ne Hangi Öğütler Verilmektedir ? Yazıtta Kök Türk Devleti'nin Siyasi Yapısı İle İlgili Hangi İpuçları Yer Almaktadır ? Belirtiniz .

Kök Türk Yazıtları'ndan  Alınan Aşağıdaki Bölümlerde  Türk Milleti'ne  Hangi Öğütler  Verilmektedir ? Yazıtta  Kök Türk Devleti'nin  Siyasi Yapısı İle  İlgili Hangi İpuçları Yer Almaktadır ? Belirtiniz .

Orhun Anıtları  2 . Kök Türk Devleti'ne ait bir anıttır . Burada gelecek nesillere öğüt verilmektedir .  Nasihatler veren siyasetname niteliğinde  bir eserdir . Çin ile olan ilişkilerden basetmektedir . Çin'in yalanlarına , tatlı dil ile kurduğu entrikalara inanılmaması gerektiği söylenmekte  ve bu konuda öğütler  verilmektedir . Milliyetçi , bağımsız ,  demokratik , halkçı ,  sosyal devlet anlayışına uygun  özelliklerden söz etmektedir . 

Çin'in kardeşleri birbirine düşürmesine izin verilmemesi gerektiği konusunda öğütler verilmiştir . Milli benliği kaybetmemek için Çin'in oyunlarına gelinmemesi gerektiği söylenmiştir .


Türk Beylerine bu konuda dikkatli ve akıllı olmaları gerektiği konusunda nasihatlerde bulunulmuştur .  Bu anıtlar Türk Tarihi ve  edebiyatından kalan  ilk yazılı belge niteliği taşır . Ayrıca bu anıtların tamamını okuduğunuzda şundan da bahsetmektedir . Yerleşik yaşama geçilmemesi gerektiği vurgulanmıştır . Hukukun üstünlünü kabul etmek gerekir diye öğütler verilmiştir . Yine eşitliği benimseme konusunda  öğütler verilmiştir . Bu belge,  içinde  Türk  kelimesinin geçtiği   ilk belge olması bakımından da önemli bir yere sahiptir . Siyasi ilişkilere bakıldığında ise Çin ile mücadele edildiği söylenmekte ve Çin'e bağlı kalınmaması gerektiği söylenmektedir . Her ne kadar  altın , gümüş  gibi değerli şeyler insana cazibeli gelse de bunun karşısında milli benliğin asla kaybedilmemesi , bağımsızlığın asla kaybedilmemesi gerektiği söyelnmiştir . Bu anıtlar Bilge Kağan , Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiş olan anıtlar olması bakımından da önemli bir yere sahiptir .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top