Haçlılar Haçlı Seferleri Sonucunda Avrupa'ya Hangi Yenilikleri Götürmüşlerdir ?

Haçlılar Haçlı Seferleri Sonucunda  Avrupa'ya  Hangi Yenilikleri  Götürmüşlerdir ?

* Haçlı Seferleri sonucunda Batılılar  doğuda bulunan  pusula , barut , kağıt , matbaa gibi teknolojik değerleri  Avrupa'ya taşımışlardır .
* Avrupalılar  kubbe , kemer gibi  inşaat yapımı gibi teknikleri öğrenmeye başlamışlardır .
* Deri , dokuma ve  cam işlemesi  Avrupalılar tarafından öğrenilmeye başlamıştır . Bu sonuçlar Haçlı Seferlerinin aynı zamanda teknolojik sonuçları arasında yer alır .
* Barut , pusula , kağıt ve matbaa gibi teknolojik buluşlar Avrupa'nın siyasi , sosyal , ekonomik ve kültürel alanda   değişmesine  neden olmuştur .

* Barutun ateşli silahlarda kullanması ile  büyük surlar yıkılmış , feodalite sona ermiş , krallıklar güç kazanmıştır .

* Kağıt ve matbaa  Avrupa'da Rönesans ve Reform üzerinde etkili olmuştur .
* Pusula ise  Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili olmuştur .
Haçlı Seferler'nin ekonomik sonuçları ise şunlar olmuştur:
- Akdeniz ticareti ve o bölgede bulunan limanlar değer kazanmıştır .
- Anadolu savaş alanı haline dönmüştür .
- Papaların , seferler için ekonomik kaynak aramaları  bankacılığı geliştirmiştir .
- Venedikliler ekonomik açıdan güçlenmiştir .


Haçlıların  Seferleri'nin ayrıca dini sonuçları ,  siyasi ve sosyal sonuçları da olmuştur .   Mesela dini sonuç olarak  Papaya ve kiliseye olan güven azalmış , Katolik ve Ortodoks  Hristiyanlar arasında  çatışma artmaya başlamıştır .

1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top