Farklı Din Ve İnanca Sahip İnsanlarla Bir Arada Hoşgörü İçinde Yaşamanın Önemine İlişkin Düşüncelerinizi Yazınız .

Farklı Din Ve İnanca Sahip  İnsanlarla Bir Arada Hoşgörü İçinde Yaşamanın Önemine İlişkin Düşüncelerinizi Yazınız .

Bir ülkede her ulustan , her etnik yapıdan insanlar yaşayabilir . Burada önemli olan ise kimliğimiz her ne olursa olsun , bir arada yaşamayı bilmektir . Herkesin dini inancına saygı göstermeliyiz . Hiç kimseye ibadetlerini nasıl yapacağı konusunda akıl vermeye çalışmamalıyız , insanları seçimlerinde özgür bırakmalıyız . Toplumun huzur içinde , birlik , beraberlik ve dayanışma içinde yaşaması için toplum içindeki fertlerin de birbirlerine karşı hoşgörülü olması gerekir . Toplumdaki bireyler  birbirleri ile iyi iletişim halinde olmalıdır .

Hiç  kimseyi  şu Türk, şu Hristiyan, şu Yahudi, şu  Süryani vb.  gibi etiketlere büründürmemeliyiz . Yani kafatasçı davranmamalı , insanları inançları değerleri ve kültürleri konusunda serbest bırakmalıyız . Örneğin; biz  müslüman olabiliriz ve İslam dininin kurallarını uygulamaya çalışırız fakat başka biri  müslüman olmadığı için o kişiyi kesinlikle toplumdan dışlamamalı ve insanlar arasında bozgunculuk çıkarmamalıyız.

Müslüman  olmadığı için o kişiye inançları konusunda kesinlikle baskı yapmamalıyız. Önemli olan hangi kimlikten olduğumuz değil, önemli  olan bu topraklarda  insanca yaşamayı bilmemizdir. Yani kardeşçe, dostça, arkadaşça yaşamayı bilmektir bizi değerli kılan. Bunun için  her zaman hoşgörülü olmalı ve insanlara herhangi bir  şekilde kesinlikle  zorlama yapmamalıyız. Örneğin ecdadımız olan Osmanlı Devleti de 600 yıl küsür ayakta kalabilmesini hoşgörülü bir siyaset yapmasına borçludur. Osmanlı Devleti içinde barındırdığı uluslara asla  herhangi bir şekilde baskı yapmamış ,insanları dini inançlarında  özgür bırakmıştır. Herkes istediği dilini konuşabilmiş ve kültürel değerleri konusunda da bu uluslara Osmanlı  Devleti baskı kurmamıştır. Mesela 2. Mahmut şu sözü söylemiştir: ''Ben tebaamdan Müslümanları camide, hristiyanları kilisede, Yahudileri ise Havra'da görmek isterim '', diyerek milletlere hoşgörülü davranılmıştır. Yine Fatih Sultan Mehmet'in de bu hoşgörü ile ilgili önemli sözleri vardır. Görüldüğü gibi hoşgörü yönetimi de  toplumlar arasında dayanışmayı sağlamakta ve o toplumlar kolayca yıkılmamaktadır.


 Bunun için bizler de ülkemizde yaşayan insanlara her zaman hoşgörülü davranmalıyız. Başka ülkelerin de bize aynı hoşgörüyü göstermesini beklemeliyiz.  Yani insan olarak herkesin bu konuda empati kurma becerisine de sahip olması gerekir ki hoşgörü daim olsun.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top