Erzurum Kongresi'nin Maddeleri ve Önemi Nedir ?

Erzurum Kongresi'nin Maddeleri ve Önemi Nedir ?

- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez .
- Kuvayımilliyeyi etkin , milli iradeyi hakim kılmak esastır .
-  Her türlü yabancı işgal  ve müdahalesine karşın  , millet birlik ve beraberlik içinde kendisini müdafaa edecektir .
- Manda ve himaye kabul edilemez .
-  İstanbul Hükümeti vatanı koruyamacağı durumda  Anadolu'da güvenliği ve huzuru sağlamak için  geçici bir hükümet kurulacaktır .

- Hristiyan azınlıklara  sosyal dengemizi bozan ve siyasi hakimiyetimizi  bozan ayrıcalıklar verilemez .

- Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz  bölgelerindeki milli cemiyetler  '' Doğu Anadolu  Hukuk Cemiyeti'' adı altında bir merkezde birleştirilecektir .
-  Milli Meclis derhal toplanmalı ve  hükümet işlerinin  meclis denetimi altında  yürütülmesine çalışılmaya devam edilmelidir .
- Çağdaş ve insancıl amaçlar taşıyan , vatanımızı ele geçirme amacı olmayan devletlerin her türlü ekonomik yarımları kabul edilecektir .

Erzurum Kongresi'nin önemi :

*  Erzurum Kongresi  toplanış biçimi ile bölgesel , aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir .
* Temsilciler kurulu ilk olarak Erzurum Kongresi'nde  oluşturulmuştur .
* İlk milli sınırlardan söz edilmiştir .
* Kongre kendinden sonraki bir çok gelişmeye  temel oluşturmuştur .
* Yeni bir devlet kurma düşüncesi ortaya çıkmıştır .
*Dış politika ile ilgili karar alındığı için kongre meclis gibi hareket etmiştir .

* Ermenilerin ve Rumların Anadolu ile ilgili emelleri engellenmek istenmiştir . 

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top