Bizanslı Elçinin Gözlemlerinden Yararlanarak Kök Türklerin ekonomileri ve Kültürleri İle İlgili Hangi İpuçlarına Ulaşılabilir ? Söyleyiniz .

Bizanslı Elçinin  Gözlemlerinden Yararlanarak  Kök Türklerin  ekonomileri ve Kültürleri İle İlgili Hangi İpuçlarına Ulaşılabilir ? Söyleyiniz .

- Genelde göçebe yaşamdan dolayı hayvancılık  ile geçimlerini sağlamışlardır .
- Kök Türkler'in  Tö- tö denilen su kanalları  vardı .   Yani yerleşik yaşam izleri de bulunmaktaydı Göktürk Devleti'nde . Arpa, darı, buğday gibi tarımsal ürünler de yetiştirmişlerdir .
- İpek Yolu'nda  çini , kağıt , cam , ipek ticareti yaygın olarak yapılmıştır .
İpek Yolu ticaretine hakim olmak için diğer devletler ile mücadele etmiştir .

Kök Türkler İpek yoluna hakim olmak için  ilk olarak Sasani devleti ile işbirliği içine girmiş ve Akhunlara son vermiştir. Daha sonra ise  Kök Türk Devleti Bizans ile işbirliği yapmış ve Sasanilere son vermişlerdir . Böylece İpek yolu hakimiyeti sağlanmış ve bu da ekonomilerini güçlendirmiştir . 

Parayı kullanan ilk Türk Devleti  Kök Türkler olmuştur.
-Türk adıyla tarihte kurulan ikinci Türk Devleti Göktürkler olmuştur.
-Bozkurt ve Ergenekon Destanı bu devlete aittir.
- Türk Tarihi ve edebiyatına ait  ilk yazılı eser olan  Orhun Anıtlarını dikmişlerdir.
- Bu anıtlar Tonyukuk, Bilge Kağan, Kültigin adına dikilmiştir.
- Orhon harfleri ile  Türklere ait ilk milli alfabeyi oluşturmuşlardır.

- Bu alfabeyi okuyan kişi ise  Wilhem  Tomsen olmuştur.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top