Yazılı ve Sözlü Kaynaklara Örnek Veriniz

Yazılı ve Sözlü Kaynaklara Örnek Veriniz

Kaynaklar türüne göre kendi içinde bölümlere ayrılır. Bunlar:
* Yazılı Kaynaklar
* Sözlü Kaynaklar
* Kalıntılar
* Çizili, sesli, görüntülü kaynaklar.
1) Yazılı Kaynaklar şunlardır:
- Mühür
- Ferman
- Para
- Tapu
- Arşiv
- Nizamname
- Nüfus cüzdanı
- Muahadename
- Kanunname

- Kitabe
- Kitap
- Adaletname
- Hüküm
- Berat

- Yıllık
- Takvim
- Gazete
- Otobiyografi
- Vekayiname
- Sicil kayıtları
- Biyografi yazılı kaynaklar arasında yer alır.

2) Sözlü Kaynaklar şunlardır:
- Destan
-  Tarihi şiir
- Menkıbe: ( Evliya, şeyh, aziz gibi din büyüklerine ait  kerametleri anlatır.)
- Efsane
- Mani
- Fıkra
- Hikaye
- Atasözü

3) Kalıntılar şunlardır : Kazılar sonrasında  elde edilen arkeolojik her türlü  buluntulara kalıntı denir. Kalıntılara örnek şunlardır:
- Balbal
- Madalya
- Mühür
- Arma
- Lahit
- Çanak
- Huduttaşları

4) Çizili, sesli, görüntülü kaynaklar ise şunlardır:
- Video
- CD görüntüleri
-DVD görüntüleri
- Bant ses kayıtları
- Mağara resiöleri
- Fotoğraf
- Harita yer alır.
Not: Birinci elden kaynaklar şunlardır:
* Yazılı kaynaklar
* Sözlü kaynaklar
* Kalıntılar
* Çizili, sesli, görüntülü kaynaklar
Not: İkinci elden kaynaklar ise şunlardır:
- Mitos
- Efsane
- Ders kitapları
- Akademik Araştırmalar
- Hikaye
- Destan
- Menkıbe.


7 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top