Yararlı Cemiyetler İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Yararlı Cemiyetler İle İlgili Açık Uçlu Sorular 

1.     Ermeni ve Fransızlara karşı mücadele edilmiştir. Adana ve çevresinde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Bu cemiyet hangi cemiyettir?
.....................................................
2.   Edirne ve çevresinde  Yunanlılara karşı mücadele etmişlerdir. Edirne Kongresini düzenlemiştir. Mavr-i Mira Cemiyeti'nin faaliyetlerini etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Bu cemiyetin adını yazınız.
......................................................
3. Moralıoğlu Halit ve  Menemenlioğlu Muzaffer tarafından kurulmuş olup , Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin düzenlenmesini sağlayan cemiyetin adını yazınız.
..................................................
4. Mondros'tan sonra kurulan  ilk yararlı dernektir. Ermenilere karşı mücadele etmişlerdir. Büyük Kars Kongresini düzenlemişlerdir. Bu cemiyetin adını yazınız.
.................................................
5.    Mustafa Necati ve  Cami Baykut tarafından kurulmuştur.   Batı Cephesi'nin  oluşmasına katkı sağlamıştır. Yunan işgaline karşı mücadele etmiştir. Bu cemiyetin adını yazınız.
...........................................


6.  Doğu Karadeniz'de  Rum faaliyetlerini etkisiz hale getirmek için kurulmuştur. Barutçuoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde etkili olmuştur. Şark Vilayetleri Müdafaa-yı Hukuk  Cemiyeti ile birleşmiş ve faaliyetlerini onlar ile yürütmüştür. Bu cemiyetin adını yazınız.
.............................................
7. Sivas'ta Melek Hanım tarafından kurulmuştur. Niğde, Kayseri, Burdur, Amasya, Erzincan, Bolu ve Kastamonu'da şubeler açan cemiyetin adını yazınız.
.......................................................

8 .  İstanbul'da askeri doktor olan  Esat Işık tarafından kurulmuştur. Ulusal çaplı kurtuluş harekatını benimsemiştir.. Bu cemiyetin en önemli  faaliyeti ise  Sultan Ahmet Mitingi'nin düzenlenmesidir. Bu cemiyetin adını yazınız.
.............................................
9. Mustafa Kemal Paşa tarafından  Sivas Kongresi'nde kurulmuştur. Anadolu'daki yararlı cemiyetlerin birleştirilmesi ile kurulmuştur. Bu cemiyet Cumhuriyet Halk Fırkası'nın siyasal tabanını oluşturmuştur. Bu cemiyetin adını yazınız.
.................................................
10. Mim Mim Grubu olarak bilinir. İstanbul'dan Anadolu'ya silah nakli yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'na askeri kaynak oluşturmuştur.  İstanbul'dan Anadolu'ya gizli bilgileri ulaştırmıştır. Bu cemiyetin adını yazınız.
.........................................

Cevap Anahtarı:

1. Klikyalılar Cemiyeti 2.Trakya Paşaeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti   3. İzmir Müdafaa-yı Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti    4  .  Kars İslam Şurası 5.İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti . 6. Trabzon  Muhafazayı Hukuk -u  Milliye Cemiyeti    7.   Anadolu Kadınları Müdafaa-yı  Vatan Cemiyeti       8. Milli Kongre Cemiyeti  9.  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti 10. Milli Müdafaa Grubu.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top