TBMM'ye karşı çıkan isyanları bastırmak için alınan önlemler nelerdir ?

Tbmm'ye karşı çıkan isyanları bastırmak için alınan önlemler nelerdir ?

- Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'den, milli mücadeleye destek olması ve milli mücadelenin dine uygun olduğunu  göstermesi için fetva alınmıştır .
- Milli Mücadeleye destek olunması için  kamuoyu oluşturmak amacı ile  milletvekillerinden  İrşad ( Öğüt) Heyetleri kurulmuştur .
- Matbuat  ve İstihbarat  Umum Müdürlüğü , Anadolu Ajansı ve Hakimiyet-i Milliye  Gazetesi gibi  basın yayın organları ile millet biliçlendirilmeye çalışılmıştır .

- Seyyar Müfreze Birlikleri kurulmuştur .
- İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşme kesilerek  , İstanbul Hükümeti'nin  Anadolu'daki  otoritesine ve gücüne son verilmek istenmiştir .

 - Hıyanet-i  Vataniye Kanunu çıkarılmıştır . (  Kanun Tbmm'nin  yasallığına karşı  ayaklanmaya yönelik sözle , yazı ile  ya da doğrudan bilerek  karşı çıkan  veya fesatlık yapanlar  vatan haini ilan edilmiştir . Bu suçu işleyenlerin idam cezasına çarptırılması kabul edilmiştir . Ülkede asayiş ve güven ortamını sağlamak için ,  Tbmm'nin sürekliliğini sağlamak için ,  ülkede ulusal egemenliği güçlendirmek için bu kanun çıkarılmıştır . )
- İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur .
Tbmm'ye  Karşı Çıkan isyanların sonuçları ise şunlardır :
- Anadolu'da Yunan ilerleyişi  hızlanmıştır .
- İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'daki itibarı azalmıştır .
- Ülke kaynakları iç savaş için  harcanmıştır .

- Çıkan bu isyanlar başta  devlet otoritesini zayıflatmış olsa da  zaman içinde  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  otoritesinin artmasını sağlamıştır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top