Hammurabi Kanunlarına 10 Örnek Veriniz

Hammurabi Kanunlarına 10 Örnek Veriniz

1.  Bir kimse , bir başka kimseyi esir eder ve onu köle diye nitelendirirse ama bunu ispat edemezse  bu durumda esir eden kimse ölüm ile cezalandırlır .

2. Bir kimse büyüklerinin önünde bir iddia ortaya atar ama yaptığı bu suçlamayı ispat edemezse, ortaya attığı da büyük bir suçsa eğer   suçlayan kimse  ölüm ile cezalandırılır .

3.  Bir kimse başka bir kimseye  büyük bir suçlamada bulunur , suçlanan kiişi de gidip kendini ırmağa atarsa ve hayatını kaybederse o kişiyi suçlayan kişinin  evine sahip olur fakat ; suçlanan kişi ırmaktan hayatını kaybetmeden çıkarsa bu defa suç atan kişi ölüm ile cezalandırılır . Irmaktan sağ kurtulan kişi ise o suçlayan kişinin evine sahip olur .

4.  Bir Yargıç bir davaya bakar ve karar verirse verdiği beyanı yazılı olarak sunar ise, daha sonra ise   Yargıç'ın  verdiği kararda  bir hata olma durumu ortaya çıkarsa bu defa Yargıç  kendisi tarafından kararlaştırılan para czeasının on iki katını vermek zorunda kalır. Daha sonra bu beceriksizliği halka  ilan edilir ve Yargıçlık görevi bu kişinin elinden alınır.

5.  Bir kimse  mahkemenin eşyasını ya da tapınağın eşyasını çalarsa ölüm ile cezalandırılır ve  bu kişiden , çalınmış malları satan alan kimse de  ölüm ile cezalandırılır.

6. 13 rakamının uğur getirilmediğine inanılmış uğursuz sayılmış bundan dolayı 13 numaralı madde yok denmiştir .

7.  Bir kimse açık bir alanda kadın veya erkek  kaçak bir köle bulup bunları efendisinin  yanına getirirse efendisi getiren kişiye iki şikel  gümüş ödeyecektir.

8.  Bir kimse bir eve girerek delik açarsa o kimse o deliğin önünde öldürülecek ve oraya gömülecektir.

9. Kaçak köleleri evinde saklayan kimsenin sonu ölüm olacaktır.

10. Bir kimse soygun yaprken yakalanırsa bu kişi ölümle cezalandırılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top