Frigyalılar İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Frigyalılar İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1.  Firgya Uygarlığı nerede kurulmuştur?
.....................................................
2.  Frigya Uygarlığı'nın kurucusu kimdir?
......................................................
3. Frigya Uygarlığı'nın başkentini yazınız.
..................................................
4. Frigya Uygarlığı'na son veren uygarlığı yazınız.
.................................................
5.  Yönetimde mutlak kral egemenliği vardır. Tarım hayatı gelişmiştir. Su kanalları açmışlardır. Kanunlar ile tarımı korumuşlar, öküz kesmenin ya da saban kırmanın cezası bu uygarlıkta ölüm ile sonuçlanmıştır. Bu uygarlığın adını yazınız.
...........................................


6.  Çok Tanrılı din anlayışları vardır. Kayadan mezarları vardır. Bu uygarlığın adını yazınız.
.............................................


7.  En büyük Tanrıları bereket Tanrısı olan  '' Kibele ( Kubaba)''dir. Bu uygarlık hangi uygarlıktır?
........................................................

8.  En büyük tapınakları  Pesınus'tur. Bu uygarlığın adını yazınız.

.............................................
9. Oyma ve kabartma sanatı gelişmiştir. Fibula denilen çengelli  iğne kullanan uygarlığın adını yazınız.
.................................................

10.    Panflüt hangi uygarlığa aittir.
.........................................
11.    Fabl adı verilen ilk hayvan  hikayeler bu uygarlığa aittir. Ayrıca Megaron tipi  evleri de bulunan uygarlığın adını yazınız.

Cevap Anahtarı:

1.    Kızılırmak ve Sakarya Nehri çevresinde . 2 Gordios  3.  Gordıon 4. Frigyalılar  5Frigyalılar 6. Frigyalılarr   7. Firigyalılar8. Frigyalılar  9. Frigyalılar 10.  Frigyalılar

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top