Düşünce özgürlüğünü hak ve sorumluluk açısından açıklayınız ?

Düşünce özgürlüğünü hak ve sorumluluk açısından açıklayınız ?

Düşünce özgürlüğü insanların şahsi düşüncelerini istedikleri gibi açıklayabilmeleri ve yayabilmeleri anlamına gelmektedir . Düşünce özgürlüğü tüm insanların sahip olduğu bir haktır .  Her insan  düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.  Her ne nedenle ve her ne amaçla olursa olsun hiç kimse  düşünce ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz . Hiç kimse  düşünce ve kanaatlerinden ötürü  kınanamaz ve dışlanamaz .

Düşünce özgürlüğü kişilerin en doğal hakkıdır . Düşünce özgürlüğü temel hak ve ödevler içinde kişi hak ve özgürlükleri arasında yer almaktadır . Düşünce özgürlüğünü hak ve sorumluluk açısından bakacak olursak ise şunları söyleyebiliriz .


Örneğin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siyasi bir seçim olduğu zaman başa getirecekleri kişileri kendi özgür iradesi ile getirmektedir . Yani bu kişinin düşünce özgürlüğü sayesinde olmaktadır . Düşünce özgürlüğünü kullanarak A ya da B partisine oy vererek istediği kişiyi de başa getirmiş olur . Böylece üzerine düşen sorumluluğu da yerine getirmiş olur . Kişi düşündüklerini özgürce anlatabilmeli fakat bu özgürlük başka insanların yaşamına zarar vermeden açıklanmalıdır . Yani başka bir konu hakkında insanları kendi düşündüğümüz gibi  düşündürmeye zorlayamayız . Böyle yaparsak o kişileri zorlamış oluruz ve o kişilerin kişisel düşüncelerine , kişisel sorumluluklarına müdahale etmiş oluruz . 

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top