Birinci Dünya Savaşı İle İlgili Açık Uçlu Sorular - 1

Birinci Dünya Savaşı İle İlgili Açık Uçlu Sorular - 1

1.   Birinci Dünya Savaşı'ndan ilk ayrılan devleti yazınız.
.....................................................
2. Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devleti yazınız.
......................................................
3 .  Savaşa girmesi ile Birinci Dünya Savaşı'nın  bitişini hızlandıran devleti yazınız.
..................................................
4.  Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devleti yazınız.
.................................................
5.  Birinci Dünya Savaşı'nda en ağır antlaşma imzalayan devleti yazınız.
...........................................

6. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan hangi antlaşma 2. Dünya Savaşı'na da temel oluşturmuştur?
.............................................

7 .   Bulgaristan'ın Ege Denizi ile bağını kesmiştir. Bu durum da Bulgaristan'ın  Balkan Antantı'na katılmamasına neden olmuştur. Bu antlaşmanın adını yazınız.
.......................................................

8.  Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda dünya barışını sağlamak amacı ile kurulan cemiyetin adını yazınız.
.............................................
9 . Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl yönetimler kurulmuştur?
.................................................
10. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ulus devletlerden beş tanesini yazınız.
.........................................

Cevap Anahtarı:

1. japonya  2.     İtalya  3.  Amerika Birleşik Devletleri   4  .İngiltere   5Almanya Versay Antlşaması'nı imzalamıştır. 6. Versay Antlaşması   7.  Nöyyi Antlaşması      8. Milletler Cemiyeti ( Cemiyet-i Akvam)  9. Mandater yönetimler kurulmuştur.    10 .   Polonya, Türkiye, Finlandiya, Letonya, Estonya, Yugoslavya, Macaristan, Çekoslavakya, Avusturya, Litvanya.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top