Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular - 2

Bir Kahraman Doğuyor  Ünitesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular - 2

1.  Mustafa Kemal  Atatürk'ün düşünce hayatını geliştiren şehirler hangileridir?
.....................................................

2.  Osmanlı Devleti  dağılmaktan kurtulmak için hangi fikir akımlarını ortaya atmıştır?
......................................................
3. 1829 yılında hangi devlet Edirne Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır?
..................................................
4.  1829 Berlin Antlaşması ile hangi devletler Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir?
.................................................

5. Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyetin adı nedir?
...........................................

6. 31 Mart  İsyanının bastırılmasında görev alan ordunun adı nedir?
.............................................
7. Mustafa Kemal'in gittiği okulların sıralamasını yazınız.
.................................................
8. Mustafa Kemal'in askerlik ve siyasi yaşamındaki düzen ve disiplinin  ilk temellerinin atıldığı okul hangisidir?
......................................
9. Mustafa Kemal'in edebiyata ilgi duymasına katkıda bulunan arkadaşının adı nedir?
.............................................
10. Mustafa Kemal hangi okuldan Teğmen rütbesi  ile mezun olmuştur?
.........................................

Cevap Anahtarı:
1. Selanik, Sofya, İstanbul ve  Manastır       2. Osmanlıcılık, Turancılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik.       3.Yunanistan          4. Karadağ, Sırbistan, Romanya          5. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti         6. Hareket Ordusu       7. Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkşye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi.        8. Selanik Askeri Rüştiyesi        9. Ömer Naci         10. İstanbul Harp Okulu


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top