Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Bir Kahraman Doğuyor  Ünitesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1.  Mustafa Kemal'in yazdığı kitaplardan  dört tanesini yazınız.
.....................................................

2.  Mustafa Kemla Trablusgarp'ta nerelerde başarılar kazanmıştır?
......................................................
3. Mustafa Kemal'in hangi savaşda başarılı mücadelelerde bulunması onun halk tarafından da tanınmasını sağlamıştır?
..................................................
4.   Çanakkale Cephesi'nin açılma sebeplerinden  dört tanesini yazınız.
.................................................

5.   275 kiloluk bir mermiyi topun ağzına yerleşitiren  ve Çanakkale'de zafere imza atan kişinin adını yazınız.
...........................................

6.  Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesi'nde nerelerde başarılı mücadeleler verdiğini yazınız.
.............................................
7.  Savunma cephelerimiz hangileridir?
.................................................
8. '' Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde  yerimi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir''. Sözünü hangi cephede söylemiştir?
......................................
9. Osmanlı'nın dağılmaktan kurtulmak için ortaya koyduğu İslamcılık düşüncesinin önemini yitirmesinin nedeni nedir?
.............................................
10. Taarruz cephelerimiz hangileridir?
.........................................

Cevap Anahtarı:
1.  Medeni Bilgiler, Bölüğün Muharebe Eğitimi, Atatürk'ün Hatıra Defteri, Arıburun Muharebeleri Raporu, Geometri, Zabıt ve Kumandan İle Hasbıhal, Taktik Tatbikat Gezileri, Tatktik Meselesinin  Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin  Öğütler, Takımın Muharebe Eğitimi      2.  Derne ve Tobruk      3.Trablusgarp Savaşı       4.  İstanbul'u işgal etmek ve Osmanlı'yı saf dışı bırakmak, Çarlık rejimine yardım ederek Rusya'yı güçlendirmek,  Cephe sayısını azaltmak ve savaşın bitimini hızlandırmak,  Balkanlarda savaşın yayılmasını sağlamak,  Anadolu'nun yer altı ve yer üstü kaynaklarından yararlanmak, Almanya'ya olan müttefik desteğini azaltmak     5.  Seyit Onbaşı    6. Conkbayırı, Arıburnu, Anafartalar, Kireçtepe  7. Çanakkale Cephesi, Irak- Musul Cephesi, Hicaz- Yemen Cephesi, Suriye Filistin Cephesi         8.   1915 Çanakkale Cephesi      9. Arapların milliyetçilikten etkilenmesi, Halifeliğin İslam dünyasındaki birleştircilik özelliğinin azalması Arapların  ve İngilizler ile işbirliği yapıp Osmanlı'yı arkadan vurmasıdır.        10. Kafkas ( Sarıkamış) Cephesi ve Kanal Cephesi0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top