Türk Tarih Kurumu Neden Açılmıştır ? (1931)

Türk Tarih Kurumu Neden Açılmıştır ? (1931)

 Türk Tarih Kurumunun açılma nedenleri şunlardır :
- Türk Tarihinin geçmişi ile ilgili araştırmalar yapmak ve yayımlamak
-  Yurttaşlar arasında  ortak bir kültür bilinci geliştirmek
- Türk tarihine yapılan eleştirilere cevap vermek
- Türk Tarihi ile ilgili araştırmalar yapılarak  halkta milli duyguların uyandırılmasını sağlamak
- Türklerin İslam tarihindeki   rolünü belirlemek

- Türklerin İslam tarihindeki yerini belirlemek
- Anadolu'da Türklerden önce yaşamış olan medeniyetlere sahip çıkmak ve bu medeniyetler hakkında gerekli olan araştırmalar yapılmasını sağlamak

- Avrupalı devletlerin Türkleri Sarı ırk olarak  nitelemesi ve bilimsel yollardan yolumuza devam ederek Türklerin  Sarı ırktan olmadıklarını kanıtlama isteğidir .

Not : Türk Tarih Kurumunun kurulmasının sonuçları ise şunlardır :
-'' Türk Tarihinin Ana Hatları'' adında bir eser yazıldı ve bu kitap liselerde ders kitabı olark okutuldu .
- Türk Tarihini daha iyi öğrenme düşüncesi ile kütüphane kuruldu .
- Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu .
- Belleten isimli yayın yayımlanmaya başladı .
- Ortaokullarda okutulmak için 4 ciltlik tarih kitabı yazıldı .
- Mustafa Kemal  Atatürk döneminde  Arkeoloji Müzesi , Etnografya Müzesi ve Asar-ı Atika Müzeleri açıldı ve bu da  müzeciliğin gelişmesini sağladı .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top