Sosyal Bilgiler Dersini Neden İşliyoruz ?

Sosyal Bilgiler Dersini Neden İşliyoruz ?

Sosyal Bilgiler Dersini işlememizin amacı şudur .  Yaşamı daha iyi anlamak için , ülkemizdeki ve dünyada yaşanan olaylar hakkında daha iyi bilgi almamızı sağlayan ,bize geçmiş hakkında yaşadığımız an ile bilgiler aktaran bir bilim dalı olduğu için Sosyal Bilgiler dersini işliyoruz . Yaşadığımız yeri daha iyi bilmek için , farklı ülkelerin özelliklerini daha iyi öğrenmek için , farklı kültürlere yolculuk yapmak için Sosyal Bilgiler dersini işlemekteyiz . Sosyal Bilgilerin Genel amaçlarından da neden Sosyal Bilgiler Dersi işlememizin gerekli olduğunu anlayabiliriz .
Sosyal Bilgiler Dersinin Genel Amaçları ise şunlardır :

- Kişi özgür bir birey olarak ilgi , istek ve yetenekleri ile fiziksel ve duygusal özelliklerinin farkına varır .
- Birey bilgi değişik şekillderde kullanır , değiştirir ve geliştirir .
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak  milletini ve vatanını seven , sorumluluklarını yerine getiren , haklarını bilen ve kullanan , ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişir .
- Yaşadığı yerin ve dünyanın coğrafi özelliklerini tanır ve böyleceinsanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklayabilir .
- Atatürk İlke ve İnkılaplarının ülkemizin kalıkınmasında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bilir vedemokratik , laik ,çağdaş değerleri ve ulusal değerleri yaşatmaya istekli olur .
- Meslekleri tanır, çalışmanın toplum yaşamı içindeki önemini bilir ve  her mesleğin gerekli ve önemli olduğunu bilir.
- Türk Kültürünü oluşturan temel ögeleri bilir.
- Hukuk kurallarının herkes için genel ve bağlayıcı olduğunu bilir.
- Bilim ve teknolojiyi takip ederek iletişim teknolojilerini kullanır.

- İnsan hakları, demokrasi, cumhuriyet, laiklik, ulusal egemenlik gibi kavramların tarihsel süreçlerini bilir ve  hayatını demokratik kurallara göre düzenler.
- Katılımın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olur.
- Bilimsel düşünmeye önem verir ve bilkimsel düşünmeyi temel alır.
- Sosyla bilimlerin temel kavramlarından faydalanır.
- Ekonominin temel kavramlarını bilir. Kalkınmada ulusal ekonominin ne kadar önemli olduğunu kavrar.

- İnsanlığın bir parçası olduğunun bilincinde olur ve ülkesini ve dünyayı ilgilendiren  konulara duyarlı olur.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)