Türkiye'de Ulaşım Sistemleri

Türkiye'de Ulaşım Sistemleri

1) Kara Yolları:
- Yük ve yolcu taşımacılığında  kara yolları ilk sırada yer alır .
-  Türkiye'nin hemen hemen her  tarafına  kara yolları ile ulaşılabilir .
- Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi dağlık olduğu için  buralarda kara yolu yapımı  zor ve pahalıdır . Bundan dolayı buralarda çeşitli geçitler yapılmıştır .
* Akdeniz Bölgesi'nde ; Belen : Hatay'ı Çukurova'ya bağlar .
* Çubuk Geçidi : Antalya'yı Göller Yöresi'ne bağlar .
* Sertavul Geçidi : Taşeli Platosu'nu İç Anadolu Bölgesi'ne bağlar .
* Gülek Geçidi : Çukurova'yı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlar .
- Doğu Karadeniz Bölümü'nde  Kop ve Zigana ( Kalkanlı) geçitleri ulaşımı daha elverişli hale getirir .
* Kop Geçidi :  Bayburt'u Erzurum'a bağlar .
* Zigana ( Kalkanlı) Geçidi : Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlar .

2) Demir Yolları :
- Türkiye'de ilk demir yolu 1886'da  İzmir- Aydın arasında yapılmıştır .
- Demir yolları kara yollarına göre  daha ekonomiktir .

- Hakkari Bölümü, Menteşe Yöresi, Doğu Karadeniz Bölümü,  Sinop ve Antalya illerinin demir  yolu ile bağlantısı bulunmaz .
- Konya- Eskişehir, Ankara- Eskişehir ve Ankara- Konya  arasında hızlı tren  hattı bulunur.
3) Deniz Yolları:
- Deniz yolları ülkeler arası  ticarette en fazla kullanılan ulaşım sistemidir.
- Ülkemizin üç tarafı denizler ile çevrili olduğu için, boğazlara sahip olduğumuz için deniz yolu açısından avantajlı bir konuma sahibiz .
- Tek doğal limanımız Sinop limandır . Sinop limanı doğal olmasına rağmen hinterlandının dar  olmasından dolayı  gelişmemiştir .
- Ülkemizin dünyaya açılan önemli kapıları limanlardır .
- Türkiye'de en gelişmiş limanlar ise şunlardır : İstanbul, İzmir ve Mersin limanlarıdır.
4) Hava Yolları:
- Hava yolları en pahalı ve en hızlı olan ulaşım şeklidir .
- Hava yolu ulaşımı ülke ulaşımında  en az paya sahiptir .
- Türkiye'deki en önemli hava limanlarımız şunlardır :
* İstanbul'da;  Atatürk  Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı,
* Ankara'da Esenboğa Havalimanı,
* İzmir'de ise Adnan Menderes Havalimanı yer alır.
5. Boru Hatları Ulaşımı:
- Türkiye'de önemli boru hatları yer alır.
-   Boru hatlarından doğalgaz ve ham petrol taşınır.
- Hazar Bölgelerinin ve Ortadoğu  bölgelerinin doğal gazı ve petrolü Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmaktadır.
* Batman: Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı,
* Irak: Türkiye Ham Petrol Boru Hattı,
* Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı,
* Bakü- Tiflis- Ceyhan  Ham Petrol Boru Hattı

* Ceyhan - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top