Türkiye'de Ulaşımı Etkileyen Faktörler

Türkiye'de Ulaşımı Etkileyen Faktörler

 Ülkemizde ulaşımı etkileyen faktörler şunlardır:
* Coğrafi konum
* Yer şekilleri
* İklim
1) Coğrafi konum:
- Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika'nın birleştiği  yerde olduğu için  doğal köprü görevini üstlenir. Bundan dolayı  Asya, Avrupa, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika'yı birbirine bağlayan  kara, deniz, demir ve  hava yolu  taşımacılığında ülkemiz  merkez konumundadır.
2) Yer şekilleri:
 Ülkemizin  dağlık ve yüksel olması  demir yolu yapımı ve kara yolu yapım maliyetini artırmıştır. Ülkemizde dağ sıraları  doğu- batı yönünde uzandığından dolayı  yolların doğrultusu da bu şekilde uzanmaktadır. Kuzey- güney yönlü  ulaşımda ancak bu geçitler ile sağlanır.

3) İklim:
Kar yağışının yoğun olması, kar örtüsünün  uzun süre yerde kalması, don olayı, sis olayı ve rüzgar ulaşımı olumsuz yönde etkiler.

Not: Ulaşım üzerinde etkili olan  beşeri ve ekonomik faaliyetler ise şunlardır:
* Sermaye.
* Teknolojik gelişmeler.
* İnşaat makineleri.
* İş gücü.
* Ticaret
* Sanayi
* Nüfus ve yerleşme gibi etkenlerdir..
Not: Ulaşım: İnsan, eşya ve bilginin  bir yerden başka bir yere taşınmasına denir. Türkiye'deki ulaşımsistemleri şunlardır:
* Kara yolları
* Deniz yolları
* Demir yolları
* Hava Yolları

* Boru Hatları Ulaşımı şekilindedir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top