Türk Adının Anlamı Nedir ?

Türk Adının Anlamı Nedir ?

Türk adının anlamı ile ilgili birçok görüşler vardır . Türkler dünyanın değişik bölgelerine göç  ettikleri için  Türk adına farklı medeniyetler ait eserlere de rastlanmaktadır . Türk adının sık olarak rastlandığı kaynaklar şunlardır : Arap, Çin, İran ( Pers), Hint ve Bizans kaynaklarıdır .
Türk adı  ;
*Arap kaynaklarında : Deniz sahilinde oturan adam olarak geçer .
* Çin kaynaklarında : Miğfer olarak geçer.
* Ziya Gökalp'e göre : Töreli , türeli , kanun ve nizam sahibi olarak geçer .

* Uygur metinlerinde :  Kuvvet , güç anlamına gelir .
* İran kaynaklarında : Güzel insan anlamına gelir .

* Divan-ü Lügat-it Türk'te : Olgunluk çağı anlamına gelir .
-Türk adına en çok Çin kaynaklarında rastlanmaktadır .
- Türk adının kullanıldığı Türklere ait olduğu  bilinen en eski kaynak Orhun Kitabeleri'dir .
- Türk adı yer adı olarak  ilk kez  Orta Asya için  4. yy'da  Bizans tarafından Türkiye olarak kullanılmıştır .
- Türk adı siyasi olarak ise ilk defa Göktürk Devleti tarafından kullanılmıştır .
11. yy'da ise Anadolu için Bizans kaynaklarında Türkiye adı kullanılmıştır .
Not: Türklerin ilk yurdu Orta Asya olarak bilinir . Orta Asya; Doğu'da Kingan Dağları , Kuzeyde Sibirya bozkırları , Batıda Hazar  Denizi , Güneyde de  Karanlık Dağları ve Hindukuş Dağları ile  sınırlandırılmış , büyük bozkırlara sahip bir bölgedir.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top